Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Likvidaci odpadních vod pomocí domovních čistíren volí stále poměrně značný počet stavebníků

7. února 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 911×

Z loňského přehledu výkonu státní správy Odboru životního prostředí Městského úřadu Blansko, který působí jako vodoprávní úřad pro správní obvod obce s rozšířenou působností Blansko (dále jen „ORP Blansko“), je zřejmé, že likvidaci odpadních vod pomocí domovních čistíren (dále jen „DČOV“) volí stále poměrně značný počet stavebníků.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V roce 2014 vodoprávní úřad v rámci správního obvodu ORP Blansko vydal kolaudační souhlas na 50 a stavební povolení na 27 DČOV, záměr realizovat 27 DČOV pak byl stavebníky ohlášen.

Největší zájem o zřízení DČOV projevili investoři v obcích Senetářov, Lipovec, Bukovina a Bukovinka.

odbor životního prostředí

 

Brzy v Blansku


22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík