Novela živnostenského zákona odstranila některé veřejně přístupné údaje živnostenského rejstříku

12. února 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1571×

Novela živnostenského zákona, účinná od 01. ledna 2015, změnila množství dat živnostenského rejstříku, která jsou veřejně přístupná. Cílem změny, tedy zneveřejnění některých dosud veřejně přístupných údajů vedených v živnostenském rejstříku, je zajistit větší ochranu soukromí osob a jejich osobních údajů zapisovaných do tohoto rejstříku.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Veřejně přístupný živnostenský rejstřík se nachází na adrese www.rzp.cz.

Nově jsou mezi neveřejné údaje zařazeny údaje o bydlišti fyzických osob na území České republiky, údaje zahraničních fyzických osob o bydlišti na území jiného státu než Česká republika a údaje o místě pobytu zahraniční fyzické osoby na území České republiky.

Neveřejnými údaji se stanou i jinak veřejně přístupné údaje, a to po uplynutí 4 let ode dne, kdy podnikateli zanikne poslední živnostenské oprávnění. Tyto znepřístupněné údaje budou opětovně zveřejněny v případě, že podnikateli opětovně vznikne živnostenské oprávnění.

V této souvislosti upozorňujeme podnikatele, aby si zkontrolovali své údaje o sídle zapsané v živnostenském rejstříku, zda-li odpovídají skutečnému stavu. Jedná se totiž o místo, kde podnikatel skutečně sídlí, na kterém ho zastihnou jeho obchodní partneři, zákazníci, úřady i veřejnost. Na adresu sídla doručují správní orgány písemnosti. V případě, že sídlo podnikatele, zapsané dosud v živnostenském rejstříku, již není aktuální, bylo provedeno jeho přemístění jinam, je třeba oznámit jeho změnu (oznámení změny podléhá uhrazení správního poplatku ve výši 100 Kč a lze je učinit na kterémkoliv živnostenském úřadě).

Jednou z povinností podnikatele je mít sídlo řádně označeno.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter