BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Perspektiva centrálního zásobování teplem v Blansku

4. února 2015, ostatní, přečteno: 1147×

V rámci České republiky je na soustavy centrálního zásobování teplem (dále CZT) napojeno hlavně ve větších městech cca 1,5 milionu domácností, tedy asi 4,5 milionu obyvatel republiky. V drtivé většině měst CZT funguje. Má totiž své výhody, o kterých napíšeme někdy příště.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jako zářné příklady jeho dobrého fungování lze uvést města Hradec Králové, Pardubice Chrudim, která jsou zásobována odpadním teplem z elektrárny Opatovice nebo Třebíč, kde se ve velké míře používá jako paliva biomasa. Výsledkem je pak to, že nedochází k odpojování odběratelů, ale naopak k jejich připojování k soustavě CZT.

Je třeba poctivě přiznat, že existují také města, kde CZT příliš nefunguje (např. Jablonec nebo Liberec). V takovýchto a podobných případech je cena tepla ovlivňována v zásadě dvěma faktory, jejichž vliv se většinou sčítá: provozovatelé, potažmo majitelé neinvestují do modernizace zařízení, to chátrá, ztrácí účinnost a provoz se stává neekonomickým. Když se k němu přidá druhý faktor, a to ten, že provozovatel uměle navyšuje náklady (typické je přeprodávání energií přes několik prostředníků), přitom se snaží o maximální zisk, problém je na světě – vysoká cena tepla.

Ani jeden z uvedených faktorů není problémem na CZT v Blansku. Město má soustavu zrekonstruovanou, naše společnost se snaží náklady minimalizovat – jako příklad bych uvedl nákup paliva (plynu), který v ceně tepla představuje náklady téměř 70 %. Nakupujeme ho přímo z energetické burzy v Lipsku, a tím, troufám si tvrdit, dosahujeme solidních úspor.

kogenerační jednotka

Jsem přesvědčen i o tom, že i instalace kogeneračních jednotek (dále KGJ) na některé kotelny CZT je dobrým projektem, jehož prospěch a přínos se naplno projeví od r. 2019, kdy KGJ spolu s modernizací technologie kotelen a teplovodních rozvodů budou odepsány, popř. splaceny, a tento synergický efekt způsobí, že cena tepla výrazně klesne, stane se konkurenceschopnou a srovnatelnou s ostatními způsoby vytápění.

Máme k dispozici ekonomické propočty, kalkulaci ceny tepla, které můžeme kdykoliv předložit, jež dokazují, že cena tepla ze soustavy CZT v Blansku klesne od r. 2019 pod 500 Kč/GJ včetně DPH!

Jak je to možné? Je to dáno razantním snížením nákladů, kdy z kalkulace ceny tepla zmizí nájem technologie, odpisy kogeneračních jednotek a cenu tepla sníží i započtení výnosů z prodeje elektrické energie (dotace ceny). Dojde k tomu i přes to, že odběry tepla díky revitalizaci domů a teplému počasí klesají.

Co z toho plyne? V žádném případě není třeba lámat nad centrálním zásobováním v Blansku hůl. I přes útoky různých „spasitelů“, kteří se denunciací CZT možná snaží realizovat svůj byznys na jeho úkor, je CZT životaschopné a připravené na další období svého provozu.

Rád bych ocenil postoj města, jehož představitelé si uvědomují, že celá soustava CZT se stane jejich majetkem, a proto se už dnes připravují na její převzetí a další provozování. Naše společnost jako její současný provozovatel oceňuje tento postup a jsme připraveni být tomuto úsilí maximálně nápomocni, aby centrální zásobování teplem ještě dlouho poskytovalo blanenským občanům kvalitní služby.

Svatopluk Nezval
jednatel společnosti Zásobování teplem s. r. o.

 

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.