Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Perspektiva centrálního zásobování teplem v Blansku

4. února 2015, ostatní, přečteno: 1220×

V rámci České republiky je na soustavy centrálního zásobování teplem (dále CZT) napojeno hlavně ve větších městech cca 1,5 milionu domácností, tedy asi 4,5 milionu obyvatel republiky. V drtivé většině měst CZT funguje. Má totiž své výhody, o kterých napíšeme někdy příště.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jako zářné příklady jeho dobrého fungování lze uvést města Hradec Králové, Pardubice Chrudim, která jsou zásobována odpadním teplem z elektrárny Opatovice nebo Třebíč, kde se ve velké míře používá jako paliva biomasa. Výsledkem je pak to, že nedochází k odpojování odběratelů, ale naopak k jejich připojování k soustavě CZT.

Je třeba poctivě přiznat, že existují také města, kde CZT příliš nefunguje (např. Jablonec nebo Liberec). V takovýchto a podobných případech je cena tepla ovlivňována v zásadě dvěma faktory, jejichž vliv se většinou sčítá: provozovatelé, potažmo majitelé neinvestují do modernizace zařízení, to chátrá, ztrácí účinnost a provoz se stává neekonomickým. Když se k němu přidá druhý faktor, a to ten, že provozovatel uměle navyšuje náklady (typické je přeprodávání energií přes několik prostředníků), přitom se snaží o maximální zisk, problém je na světě – vysoká cena tepla.

Ani jeden z uvedených faktorů není problémem na CZT v Blansku. Město má soustavu zrekonstruovanou, naše společnost se snaží náklady minimalizovat – jako příklad bych uvedl nákup paliva (plynu), který v ceně tepla představuje náklady téměř 70 %. Nakupujeme ho přímo z energetické burzy v Lipsku, a tím, troufám si tvrdit, dosahujeme solidních úspor.

kogenerační jednotka

Jsem přesvědčen i o tom, že i instalace kogeneračních jednotek (dále KGJ) na některé kotelny CZT je dobrým projektem, jehož prospěch a přínos se naplno projeví od r. 2019, kdy KGJ spolu s modernizací technologie kotelen a teplovodních rozvodů budou odepsány, popř. splaceny, a tento synergický efekt způsobí, že cena tepla výrazně klesne, stane se konkurenceschopnou a srovnatelnou s ostatními způsoby vytápění.

Máme k dispozici ekonomické propočty, kalkulaci ceny tepla, které můžeme kdykoliv předložit, jež dokazují, že cena tepla ze soustavy CZT v Blansku klesne od r. 2019 pod 500 Kč/GJ včetně DPH!

Jak je to možné? Je to dáno razantním snížením nákladů, kdy z kalkulace ceny tepla zmizí nájem technologie, odpisy kogeneračních jednotek a cenu tepla sníží i započtení výnosů z prodeje elektrické energie (dotace ceny). Dojde k tomu i přes to, že odběry tepla díky revitalizaci domů a teplému počasí klesají.

Co z toho plyne? V žádném případě není třeba lámat nad centrálním zásobováním v Blansku hůl. I přes útoky různých „spasitelů“, kteří se denunciací CZT možná snaží realizovat svůj byznys na jeho úkor, je CZT životaschopné a připravené na další období svého provozu.

Rád bych ocenil postoj města, jehož představitelé si uvědomují, že celá soustava CZT se stane jejich majetkem, a proto se už dnes připravují na její převzetí a další provozování. Naše společnost jako její současný provozovatel oceňuje tento postup a jsme připraveni být tomuto úsilí maximálně nápomocni, aby centrální zásobování teplem ještě dlouho poskytovalo blanenským občanům kvalitní služby.

Svatopluk Nezval
jednatel společnosti Zásobování teplem s. r. o.