Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Přípravy oslav výročí města Blanska v letech 2015–2016

2. února 2015, historie, přečteno: 1913×

V letech 2015 a 2016 si Město Blansko připomene tři významná historická výročí. V roce 2015 to bude 110. výročí povýšení Blanska na město (1905) a 200. výročí úmrtí Karoliny Meineke na blanenském zámku (1815) a dále v roce 2016 to bude k 880. výročí první písemné zmínky o městě v Letopise kanovníka Vyšehradského (1136).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

K výše uvedeným blanenským výročím se ještě připojuje 50 let partnerství s italským Scandianem. Oslavy tohoto mezinárodního výročí začaly už loni na podzim v rámci akce Vítání sv. Martina a letos budou pokračovat dvěma recipročními akcemi v březnu ve Scandianu a v září v Blansku.

V historii města se jedná o významná data, která by měla být vhodným způsobem připomenuta a využita k další propagaci města jako kulturního, společenského a sportovního centra regionu, k posílení pocitu sounáležitosti blanenských obyvatel s Blanskem a rozvoji cestovního ruchu ve městě.

Co slavíme?

Povýšení Blanska na město bylo stanoveno na 15. února 1905. Teprve s datem 22. března byl doručen z boskovického hejtmanství slavnému představenstvu města Blanska, k rukám velectěného purkmistra a továrníka Karla Ježka, tento přípis: „Jeho císařské a královské Apoštolské Veličenstvo ráčilo Nejvyšším Rozhodnutím ze dne 15. února 1905 městys Blansko v politickém okresu Boskovickém na město nejmilostivěji povýšiti.“
Významnou událost připomíná v přízemí blanenské radnice na náměstí Svobody č. 32/3 ve zdi zasazená výrazná černá mramorová pamětní deska se zlaceným písmem. Více se o povýšení Blanska na město dočtete v článku Pavla Svobody.

V Blansku se před dvěma sty lety v lednu roku 1815 uzavřela pohnutá životní pouť Karoliny Meineke.Dáma, která se mohla stát anglickou královnou, se narodila roku 1768 v Hannoversku v rodině generála von Linsingen. Když se v roce 1790 seznámila s princem Williamem, vévodou z Clarence, synem anglického krále Jiřího III., netrvalo dlouho a oba se do sebe zamilovali. Karolina dokonce svolila k sňatku. Protože si však oba milenci byli vědomi nerovnosti svého rodového postavení, odehrála se svatba tajně 21. srpna 1791 v lesní kapli u Bad Pyrmontu. Královská rodina ale Karolinu odmítla mezi sebe přijmout. Příběh byl zfilmován v roce 2008 Studiem Audiovisual (https://www.blansko.cz/turistika/film-karolina-meineke). Na počest Karoliny Meineke byl v blízkosti kostela sv. Martina vybudován památník a rozárium ve tvaru iniciál jejího jména.

První písemná zmínka o Blansku je zachycena v Letopise kanovníka Vyšehradského, pokračovatele Kosmova, a vztahuje se k zajímavé události roku 1136, kdy mezi olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem a brněnským údělným knížetem Vratislavem probíhal ostrý majetkový a politický spor o právo vystavět v Blansku nový kostel.

Město má pro oslavy v letech 2015–2016 již schválené logo v několika grafických variantách, které po oba roky ponese Zpravodaj města Blanska, blanenský web a také veškeré akce, které budou do oslav výročí zahrnuty. Výročím bude věnována také speciální sekce webu www.blansko.cz.

loga k výročí 2015-2016

Výročí provází po celý rok významné akce kulturního i sportovního rázu. Jedná se jednak o stávající zavedené akce, které si již získaly mezi blanenskou veřejností a návštěvníky města oblibu, a jednak o další akce a sportovní podniky, které se ve městě v tomto období uskuteční zcela mimořádně.

V první polovině roku 2015 mezi ně patří např. Sousedský bál, únorová výstava Radnice Blansko 1905–2015 v knihovně, Zahájení turistické sezony (12. duben 2015), Mistrovství ČR v kulturistice anebo Cena města Blanska v plavání. Další připravované akce vám včas ve Zpravodaji připomeneme, jak budou ve slavnostních letech 2015 a 2016 postupně přicházet.

V rámci akce Zahájení turistické sezony v regionu Moravský kras a okolí bude slavnostně pokřtěna nová publikace s názvem Hrady blanenského okolí, která byla vydána právě ke 110. výročí povýšení Blanska na město. Kromě již zmíněné publikace je stále ještě v prodeji nástěnný kalendář na r. 2015 věnovaný Karolině Meineke, k němuž přibudou další propagační předměty s motivem výročí. Všechny materiály bude možné zakoupit v Blanenské informační kanceláři "Blanka".

Mezi významné plánované akce se také řadí letošní slavnostní odhalení pamětní plakety biskupa Jindřicha Zdíka u kostela sv. Martina, které proběhne v podzimních měsících. V současné době se jedná o účasti arcibiskupa Mons. Jana Graubnera na jejím odhalení.

Některé z již tradičních akcí budou navíc uspořádány ve větším rozsahu (např. Muzika pro Karolínku nebo Vítání sv. Martina). Zvýšené náklady pokryje jednak rozpočet města, prostředky z krajských nebo i národních a evropských dotačních programů i dary od sponzorů.

Kalendář akcí k výročí pořádaných v roce 2015 lze již nyní nalézt na www.blanensko.cz.

red

 

Brzy v Blansku


15.12. 15:00 h, nám. Republiky
Třetí adventní sobota
19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík