BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Vedení města informuje o svozu a zpracování bioodpadu v Blansku

14. února 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1214×

V Blansku funguje od roku 2011 kompostárna, částečně postavená díky dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Městu Blansku se podařilo splnit stanovené podmínky její udržitelnosti ve sledovaném pětiletém období. Subjektů, které využívají služeb tohoto zařízení, nadále přibývá.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Kompostárna byla uvedena do zkušebního provozu v roce 2011 s tím, že její provoz zajišťovaly původně Technické služby Blansko. V roce 2012 se stala jejím provozovatelem společnost VIA ALTA, a. s. Jsem velice rád, že stanovené podmínky udržitelnosti, tedy zejména alespoň jedno naplnění ze 70 %, bylo splněno. Získanou dotaci tedy město vracet nemuselo,“ říká místostarosta Jiří Crha.

V roce 2012 zde bylo uloženo a zpracováno 1013 tun biologicky rozložitelného odpadu, v roce 2013 1646 tun a v loňském roce to bylo dokonce 2172 tun bioodpadu. Věřím, že k nárůstu jejího využití přispěla určitě i propagace ze strany města. Jezdí sem nejen sami občané, ale spolupracujeme také s okolními obcemi. Do jisté míry však záleží i na klimatických podmínkách, vloni hodně pršelo, což bylo dalším příznivým faktorem,“ vysvětluje Crha a pokračuje výčtem subjektů, které nejvíc využívají služeb blanenské kompostárny:

„Nejvíce bioodpadu sem ukládá samo město Blansko, jedná se zejména o městskou zeleň, konkrétně je to asi 1063 tun, 155 tun přivezou občané, pytlový sběr představuje 180 tun, nádobový pak asi 75 tun, zbytek dováží mimoblanenské subjekty: hodně přispívá obec Vavřinec (81 tun), obec Olomučany (49 tun), KTS Ekologie, s. r. o. (370 tun), CTS Kuřim, s. r. o. (413 tun) nebo společnost AVE CZ (necelých 90 tun).“

V letošním roce město Blansko připravilo pro své občany také svoz biologicky rozložitelného odpadu, o kterém jsme psali v jednom z předchozích článků.

red

 

Brzy v Blansku


28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.