Výběrové řízení na funkci referent správního řízení

11. února 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 3264×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: referent správního řízení v oddělení stavebního řádu odboru stavební úřad MěÚ Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt

 • občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního směru

 • nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví

 • nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví

Další požadované předpoklady:

 • flexibilita a umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)

 • schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů

 • znalost zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), orientace v jeho prováděcích vyhláškách

 • znalost zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (správní řád)

 • znalost práce na PC

 • řidičský průkaz sk. B

 • praxe ve veřejné správě výhodou

Způsob, termín a místo nástupu:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 01.05.2015 nebo dle dohody, MěÚ Blansko

Platové zařazení:

 • řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 9

Lhůta pro podání písemné přihlášky:

 • 05.03.2015

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis

 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko
Ing. Josef Kupčík, tajemník
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter