Osamělí rodiče s nezaopatřenými dětmi mohou požádat o sociální bydlení

12. března 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2539×

V roce 2001 byla dokončena rekonstrukce „internátu Metra“ a město Blansko tak získalo 48 malometrážních bytových jednotek. Dvě bytové jednotky o velikosti 1 + 1 na ulici Antonína Dvořáka 4a, Blansko byly vyčleněny pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Cílem města bylo v tomto případě poskytnout pomoc osamělým rodičům s nezaopatřenými dětmi, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Ubytování je poskytováno na dobu přechodnou, zpravidla na jeden rok. Poskytnutím přechodného ubytování je dán rodičům časový prostor k tomu, aby za pomoci sociálních pracovníků usilovali o vyřešení obtížené sociální situace spojené s absencí dlouhodobého bydlení.

Začátkem roku 2014 město doplnilo bytové jednotky vyčleněné pro sociální bydlení o nové vnitřní vybavení. Rodič tak nemusí řešit problémy s uskladněním věcí, potravin či řešit otázku, kde prát.

Žádost o poskytnutí ubytování v ubytovacích prostorách určených pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi se podává na předepsaném tiskopise na Odboru sociálních věcí Městského úřadu Blansko.

Příslušný formulář je k dispozici na oddělení sociální pomoci, také ke stažení na https://www.blansko.cz/soubory/formulare/soc-zadost-socialni-byt.pdf.

Žádost o sociální bydlení může podat osamělý rodič s trvalým pobytem ve městě Blansku, který:

  • je zletilý,

  • je svéprávný,

  • pečuje o nezaopatřené dítě/děti,

  • nemá nesplněné jakékoliv závazky (zejména finanční) vůči městu Blansku (tato podmínka se vztahuje i na nezaopatřené dítě/děti žadatele), splnění této podmínky dokládá žadatel písemným prohlášením.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter