Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva – 10. března 2015

3. března 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1310×

3. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 10.03.2015 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Zasedání je přístupné veřejnosti.   Přinášíme návrh programu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

NÁVRH PROGRAMU

 1. Zahájení

 2. Schválení programu 3. zasedání zastupitelstva města

 3. Prodej pozemků

 4. Ostatní záležitosti oddělení POZEMKY

 5. Výkup a směna pozemků

 6. Zřízení věcného břemene – služebnosti

 7. Výkup veřejného osvětlení na ul. J. Lady v Blansku – Ing. Šamonil

 8. RPS – Blansko, Regenerace panelového sídliště Sever IV. etapa

 9. Problematika přechodu CZT

 10. Žádost o navržení členů dozorčí rady obchodních společností

 11. Prodej volných bytů

 12. Odpis pohledávky

 13. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Nemocnice Blansko

 14. Informace ke schvalování účetní závěrky města

 15. Rozpočtová opatření

 16. Zhodnocování volných finančních prostředků města za rok 2014 a výhled na rok 2015

 17. Schválení vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města nad 50 tis. Kč

 18. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města – služby sociální prevence

 19. Žádost o dotaci na Multi festival sv. Martina

 20. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města

 21. Interpelace

Mgr. Ivo Polák
starosta

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter