Střípky ze zastupitelstva

13. března 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1638×

Starosta města Blanska Ivo Polák komentuje vybraná usnesení z posledního zasedání Zastupitelstva města Blanska.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Na 3. zasedání ZM, které se konalo 10. března, byla schválena některá usnesení důležitá pro město Blansko.

Na rok 2015 je připravována realizace IV. etapy regenerace panelového sídliště Sever, jejíž hlavní část bude spočívat ve vybudování:

  • parkoviště podél ulice Dvorská
  • venkovních fitness prvků
  • psího výběhu
  • zpevněných ploch směrem k rekreační oblasti Palava
  • doplnění veřejné zeleně

Očekávané náklady jsou cca 8 mil. Kč z toho by mělo tvořit 70 % dotace. Zastupitelstvo odsouhlasilo projekt Regenerace panelového sídliště Blansko-sever, IV. etapa a souhlasilo s předložením projektu na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Byla projednána problematika přechodu CZT, kde bylo schváleno vypracování analýzy stávajícího stavu řešení CZT a postup v této věci. Analýzu a zpracování technicko-ekonomické studie na možnost snížení ceny tepla pro koncové odběratele zpracuje Výzkumné energetické centrum při Technické univerzitě Vysoké školy báňské v Ostravě.

Zastupitelstvo navrhlo jmenovat členy dozorčí rady společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. Miroslava Kopřivu, Ing. Vítězslava Nečase, Ing. Josefa Hasoně, Ing. Ivo Dobiáška, Ing. Pavla Matušku, Bc. Emila Pernicu DiS a Ing. Jana Šustáčka. Do společnosti Služby Blansko s. r. o. pak navrhlo členy dozorčí rady Ing. Vlastimila Bártu, Ing. Miloše Poláka, Ing. Ivo Stejskala, Ing. Josefa Hasoně, Ing. Jiřího Míšeňského, Ing. Františka Ladiče a Ing. Jana Šustáčka.

V souvislosti s oslavami výročí města byla schválena dotace z rozpočtu města na rok 2015 společnosti Team agency s. r. o. na uspořádání akce Multifestival sv. Martina v souladu se Směrnicí o poskytování příspěvků a dotací. Tato akce se bude konat v sobotu a bude předcházet hlavním oslavám v neděli. Součástí budou dva koncerty populární hudby, vystoupení cimbálové muziky, soutěž restaurací za účasti mediálně známé kuchařské osobnosti, řízená degustace vín, ochutnávky gastrospecialit, ohnivá show. Rozpočet celé akce činí cca 460 tis. Kč, přičemž Team agency, s. r. o. požádala o příspěvek 150 tis. Kč.

Ivo Polák
starosta města Blanska

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter