Termín, místo a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2015/16

2. března 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1926×

Ředitelé mateřských škol zřizovaných Městem Blansko oznamují, že v dohodě se zřizovatelem stanovili termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2015/2016 na úterý 5. května 2015 v době od 09:00 do 16:00 hodin.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Žádost o přijetí lze v uvedeném termínu podat na těchto mateřských školách :

  • MŠ Blansko, Údolní 8
  • MŠ Blansko, Rodkovského 2a – i pro pracoviště Rodkovského 2b
  • MŠ Blansko, Těchov 124
  • MŠ Blansko, Dvorská 96 – i pro pracoviště Dvorská 30
  • MŠ Blansko, Divišova 2a
  • ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 – pracoviště MŠ Dolní Lhota 177
  • ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2015/2016, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce, rozhodne ředitel příslušné mateřské školy s ohledem na kapacitní možnosti školy ve správním řízení.

UPOZORNĚNÍ!
Vyzýváme rodiče, aby v případě, že podají žádost o přijetí na více MŠ, následně nejpozději do 15. června 2015 závazně nahlásili na všechny MŠ, do nichž bylo jejich dítě přijato, zda dítě 1. září do dané MŠ skutečně nastoupí, nebo zda nastoupí do jiné MŠ, kam bylo také přijato. Předejde se tak problémům plynoucích z vícečetného přijetí. Děkujeme.

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
vedoucí odboru

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter