Vedení města přijalo a ocenilo nejlepší učitele

31. března 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 3653×

Ředitelé blanenských základních škol navrhují ze svých řad nejlepší pedagogické pracovníky, kteří jsou tradičně přijímáni starostou města na konci měsíce března, kdy si připomínáme Den učitelů. I letos tomu nebylo jinak. Osm vybraných učitelek a vychovatelek uvítal starosta Ivo Polák společně s místostarostou Jiřím Crhou.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Přijetí nejlepších učitelů
Mgr. Ivo Polák a Ing. Jiří Crha přivítali na blanenské radnici oceněné učitelky a vychovatelky. Foto: J. Franchi

Přijetí nejlepších učitelů
Nejlepší pedagogické pracovnice za rok 2014/2015 (zleva): Mgr. Jitka Sieglová, Dana Kolářová, Mgr. Petra Fojtíková, Alena Klimešová, Mgr. Gabriela Vašíková, Mgr. Libuše Svobodová, Mgr. Věra Suchá, Mgr. Kateřina Forejtníková. Foto: J. Franchi

Ivo Polák přivítal vybrané zástupkyně blanenských základních škol slovy: „Velice si vážím vaší práce, která v současnosti bohužel není v naší společnosti příliš doceněna. Veřejnost mnohdy ani netuší, jakým aktivitám se věnujete mimo svůj pracovní úvazek, ať už jde o studium nových metod výuky, zapojování škol do různých mezinárodních projektů, zdokonalování se ve studiu cizích jazyků apod. Rád bych vám na tomto místě poděkoval a popřál, abyste měly co nejvíce vnímavých dětí, spolupracujících rodičů a také chápající a vstřícné vedení škol, které vás bude ve vašem snažení podporovat.“

„Školu znám jako žák a jako rodič dětí, které navštěvovaly základní školu v Blansku, a proto vím, jak je důležité, aby měly kolem sebe dobré pedagogy. Jsem přesvědčen, že školství je v našem městě na dobré úrovni, potvrdily to ostatně i vynikající výsledky prověrky ze strany České školní inspekce, která v Blansku nedávno proběhla. Na nás, jakožto na vedení města, je zabezpečení materiálně-technické základny na školách. Jsem rád, že loni proběhly rozsáhlé práce na budově základní školy na Salmově ulici, v těchto dnech se provádí rekonstrukce budov ZŠ a MŠ na Dvorské ulici a ZŠ Erbenovy,“ doplnil Jiří Crha. 

Přijetí nejlepších učitelů
Mgr. Gabriela Vašíková přebírá květinu z rukou místostarosty Ing. Jiřího Crhy. Foto: J. Franchi

K přijetí byli řediteli škol navrženy tyto pedagogické pracovnice:

  • Mgr. Jitka Sieglová (Základní škola Blansko, Erbenova)
  • Dana Kolářová (Základní škola Blansko, Erbenova)
  • Mgr. Petra Fojtíková (Základní a mateřská škola Blansko, Dvorská)
  • Alena Klimešová (Základní a mateřská škola Blansko, Dvorská)
  • Mgr. Gabriela Vašíková (Základní škola T. G. M., Blansko)
  • Mgr. Libuše Svobodová (Základní škola T. G. M., Blansko)
  • Mgr. Věra Suchá (Základní a mateřská škola, Salmova)
  • Mgr. Kateřina Forejtníková (Základní a mateřská škola, Salmova)

red

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter