Zhodnocení dalšího průběhu realizace grantového projektu

27. března 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1964×

Zhodnocení projektu „Zkvalitnění podmínek pro systematickou sociální práci naplněním standardů kvality OSPOD Blansko“ za březen 2015.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Město Blansko od 01.02.2014 čerpá finanční podporu z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky ve výši 2 289 584,68 Kč v rámci projektu „Zkvalitnění podmínek pro systematickou sociální práci naplněním standardů kvality OSPOD Blansko, reg.č.: CZ.1.04/3.1.03/C2.00029.

logo EU operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Jednou z nejrozšířenějších klíčových aktivit projektu je vzdělávání zaměstnanců města Blanska zařazených do oddělení sociálně právní ochrany dětí. Zaměstnanci se v rámci projektu účastní akreditovaných vzdělávacích kurzů (akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky), které jsou zaměřeny zejména na standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí, rodinné právo, zákon o sociálně-právní ochraně dětí, metody sociální práce, procesně-právní předpisy, formy náhradní rodinné péče, rozhovor s dítětem, mladistvým či problémovým klientem, znalecké posudky zpracované pro soudní řízení při sporech o děti, trestní odpovědnost mládeže, otázky výchovy a styku dítěte s rodiči atp.

Sociální pracovníci se účastní otevřených kurzů, které probíhají v okolí města Blansko, převážně ve městě Brně, ale také se účastní školení, která jsou uspořádána na zakázku přímo v Blansku v prostorách Městského úřadu. Doposud zaměstnanci oddělení sociálně právní ochrany dětí získali v rámci projektu celkem 93 osvědčení z těchto akreditovaných kurzů.

První školení, které bylo v rámci projektu pořádáno na zakázku na MěÚ Blansko, se uskutečnilo dne 31.10.2014. Tématem byly „Standardy kvality pro sociálně-právní ochranu dětí“, kdy byly jednotlivé standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí podrobně shrnuty a vysvětleny lektorem, Bc. Michalem Juryškem, který působí jako krajský koordinátor individuálního projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny a který v minulosti působil jako inspektor kvality.

Dne 05.02.2015 proběhlo zakázkové akreditované školení na téma „Úvod do sociálně-právní ochrany dětí“. Lektorem byl JUDr. Ing. Radovan Dávid, PhD., který působí jako odborný asistent na katedře občanského práva Právnické fakultě Masarykovy university v Brně a zároveň jako asistent soudkyně Ústavního soudu v Brně. Školení bylo zaměřeno na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména na jeho druhou část, která se zabývá rodinným právem a další související právní předpisy, protože právní rámec výkonu sociálně-právní ochrany dětí je pro zaměstnance orgánu sociálně-právní ochrany dětí základním stavebním článkem, od kterého se odvíjí spolupráce s rodinami a dětmi.

Dne 13.03.2015 se všichni zaměstnanci oddělení sociálně-právní ochrany dětí zúčastnili školení na téma „Jak uspořádat případovou konferenci – praxe v oblasti SPOD“. Lektorkou byla Ing. Mgr. Iveta Turková, vedoucí odboru sociálních věcí města Benešov. Povinnost pořádat případové konference ukládá orgánům sociálně-právní ochrany dětí § 10 odst. e) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Účelem případových konferencí je řešit konkrétní situaci ohroženého dítěte ve spolupráci s dítětem a jeho rodiči, popř. s širší rodinou a dalšími odborníky, kteří s rodinou spolupracují, popř. mohou rodině pomoci v její tíživé situaci. Těmito odborníky jsou například zástupci škol a školských zařízení, zařízení poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů činných v sociální oblasti, orgánů policie, státních zástupců, poskytovatelů sociálních služeb, pověřených osob a dalších.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter