Od dubna bude opět svážen kompostovatelný odpad

7. dubna 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2888×

Město Blansko dohodlo se společností Kaiser servis spol. s r.o., že opět proběhne osvědčený pytlový svoz odpadu ze zahrad, a to především ovoce, zeleniny, trávy, listí, uschlých květin a dalších neživočišných kuchyňských odpadů, a to od dubna do listopadu letošního roku. Občané Blanska by tento druh odpadu neměli odkládat do odpadových nádob na směsný komunál a na nelegální skládky.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Nebudou odváženy jakékoli části dřevin (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.)!

Žádáme občany města Blanska a městských částí o uložení tohoto druhu odpadu do pevných pytlů odpovídající nosnosti (ne igelitové nákupní tašky) a jejich přistavení v den svozu do 7:00 hod. ráno ke komunikaci na viditelné místo mimo nádobu na komunální odpad tak, aby bylo zřejmé o který druh odpadu ke svozu se jedná.

Svoz bude prováděn vždy jednou za čtrnáct dní ve dvoudenních cyklech:

  • v úterý v městě Blansku:
    v termínech: 14.04.; 28.04.; 12.05.; 26.05.; 09.06.; 23.06.; 07.07.; 21.07.; 04.08.; 18.08.; 01.09.; 15.09; 29.09.; 13.10.; 27.10.; 10.11.; 24.11.2015
  • ve středu v městských částech:
    v termínech: 15.04.; 29.04.; 13.05.; 27.05.; 10.06.; 24.06.; 08.07.; 22.07.; 05.08.; 19.08.; 02.09.; 16.09.; 30.09.; 14.10; 29.10. (výjimečně ve čtvrtek); 11.11.; 25.11.2015

Žádáme občany o disciplinovanost, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet na kompostárnu do Blanska, kam jej mohou odvézt případně i sami občané Blanska, a to každé pondělí od 10:00 do 17:00 hodin a ve středu a pátek od 08:00 do 14:00 hodin.

Upozorňujeme, že dřevní odpad nebude posádkou svozového vozidla odvážen a jeho přistavení bude posuzováno jako vytváření černé skládky.

Biologicky rozložitelné odpady ze zahrad i dřevní odpad (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.) mohou občané Blanska uložit v provozních hodinách i na sběrných střediscích odpadů v Horní Lhotě u Blanska nebo na ul. Na Brankách v jejich provozních hodinách.

SSO Horní Lhota u Blanska – tel. 728 843 790
SSO na ul. Na Brankách – tel. 723 578 034
Kompostárna Bačina – tel. 602 723 849

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter