Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení auta z provozu!

3. dubna 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2539×

Městský úřad Blansko, oddělení dopravně správních agend v současné době eviduje v registračním místě Blansko na 2660 vozidel, které mají statut „v převodu“.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem, musíte podat na úřad do 30. června 2015 žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už nebude možné ho opět přihlásit!

K žádosti se dokládá:

  • občanský průkaz či jiný doklad totožnosti

  • doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla)

  • doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta)

  • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla

  • doklad o platné technické prohlídce

  • plnou moc s ověřeným podpisem pokud se neúčastníte vyřizování osobně

Nahlášení vyřazeného vozidla do konce roku 2015

Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013 (je v depozitu), musíte přijít do konce roku 2015 na Městský úřad, oddělení dopravně správních agend a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud tak neučiníte, vozidlo administrativně zanikne a už nebude možné ho opět přihlásit!

V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku 2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž finanční sankce.

Máte-li vozidlo odhlášené předchozím provozovatelem a zároveň dočasně vyřazené z provozu, je nutné podat na úřad žádost v kratší z obou lhůt – tj. do 30. června 2015.

Rozhodující je skutečnost, že úřad nezná vlastníka (viz polopřevody).

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter