Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Statistika kácení dřevin mimo les

30. dubna 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1182×

Doba od počátku října do konce března následujícího roku se obecně pokládá za období vegetačního klidu dřevin, kdy je nejvhodnější doba k jejich kácení. V uvedeném údobí se městské i obecní úřady pravidelně setkávají se zvýšeným množstvím žádostí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko vydal na celém území města Blansko v době od října 2014 do konce března 2015 celkem 22 rozhodnutí ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Ze zmíněného počtu bylo vydáno 21 souhlasných a 1 nesouhlasné rozhodnutí na kácení dřevin, přičemž souhlasnými rozhodnutími bylo povoleno kácení 49 ks stromů. Za pokácené dřeviny byla žadatelům uložena povinnost provedení náhradní výsadby v počtu 62 ks stromů a 8 m2 keřových porostů.

odbor životního prostředí

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík