Svaz knihovnických a informačních pracovníků ocenil práci paní Jitky Ševčíkové

19. dubna 2015, kultura, přečteno: 2908×

Významné ocenění nejen za celoživotní práci v knihovně dostala paní Jitka Ševčíková, bývalá ředitelka Městské knihovny Blansko, od Svazu knihovnických a informačních pracovníků ke svému životnímu jubileu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Čestný titul VELKOMORAVSKÁ KNIHOVNICE 2015 získala především za přispění k poznání historie čtenářství a knihovnictví v regionu Blansko a Boskovice, za cílevědomou práci při vyhledávání archivních dokumentů a podkladů pro zpracování regionálních publikací.

Seznam knih:

GRUNDA, Blahomil. Dějiny městské knihovny v Blansku. 1. část (1883–1948). Blansko: MěK Blansko, 2001. 72 s.

BRYCHTOVÁ, Jana. Rastislav : blanenský čtenářský a pěvecký spolek : 1862–1920. Archivní dokumenty vybrala: Jitka Ševčíková; Grafická úprava obálky a textu: Ivan Balák; Grafická úprava titulního listu: Antonín Juračka; Odpovědný redaktor: Jitka Ševčíková. -- 1. vyd. -- Blansko: Městská knihovna Blansko, 2002. 123 s. 

GRUNDA, Blahomil, Ševčíková, Jitka. Ranhojiči, lékaři a porodní báby Blanenska, Kunštátska a Boskovicka. Blansko: Nemocnice Blansko, 2012. 111 s., přílohy.

GRUNDA, Blahomil, Ševčíková, Jitka. Dissertatio de peste = Pojednání o moru. Blansko: Nemocnice Blansko, 2014. 64 s.

paní Jitka Ševčíková na zahájení výstavy v Nemocnici Blansko
Paní Jitka Ševčíková se spoluautory knihy Ranhojiči, lékaři a porodní báby Blanenska, Kunštátska a Boskovicka na zahájení výstavy v Nemocnici Blansko. Vlevo Blahomil Grunda, vpravo Ivan Balák. Foto: S. Mrázek

V letech 1993–2003 stála v čele Městské knihovny Blansko a pod jejím vedením se stěhovalo do současných prostor, které lépe vyhovovaly potřebám moderní knihovny. Práci v knihovně se věnuje i po svém odchodu do důchodu – vede Lékařskou knihovnu Nemocnice Blansko. Knihovnu nepřevzala v dobrém stavu a za léta systematické práce vybudovala příjemné a především pro zdravotní personál a pro lékaře potřebné informační pracoviště s kvalitním fondem.

Za zajištění vytvoření velmi zdařilé repliky léty poničeného praporu čtenářského a pěveckého spolku Rastislav a to v letech, kdy neexistoval systém projektů, grantů či sponzorství. Prapor je vystaven v Městské knihovně Blansko. Je uložen ve 4. podlaží v prosklené vitríně, takže lze obdivovat obě jeho nádherně vyšité strany. Jedná se o repliku historického praporu čtenářsko-pěveckého spolku Rastislav v Blansku z roku 1998. Tento nový prapor nahradil originál Josefa Mánesa, který byl uložen od roku 1920 v Moravské galerii v Brně ve velmi špatném stavu.

Za realizaci památníku: Pocta knize, který paní Ševčíková v roce 2003–2004 iniciovala na vlastní náklady v lesích mezi městem Adamov a obcí Olomučany.

ocenění – skleněná pyramida Velkomoravský knihovník
Paní Jitka Ševčíková obdržela titul Velkomoravská knihovnice 2015. Foto: autorka

Za všechny bývalé kolegy blahopřeje a spoustu energie do další činnosti přeje

Helena Jalová

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter