Zákaz hazardu se obrací proti městům, která ho zavedla

10. dubna 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 4529×

V této situaci je i město Blansko, které vyhláškou zakázalo úplně hazard na území města už v roce 2011. Provozovatelé heren se ale snaží využít všechny skuliny v platných zákonech. Úplné zrušení automatů se snaží maximálně oddálit. O současné situaci s hazardem v Blansku hovoříme s místostarostou Jiřím Crhou.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Kdy město přistoupilo k zákazu hazardu na svém území?

Město Blansko přistoupilo k regulaci hazardu v prosinci 2011 po schválení novely zákona o loteriích. Ta umožnila obcím regulovat ihned VHP povolované obcí. Od tohoto data nebyl v Blansku povolen provoz žádného VHP (výherní hrací přístroj), zůstávalo zde však cca 148 IVT (interaktivní videoloterní terminál) povolených Ministerstvem financí. S účinností od 01.11.2013 přijalo město na svém území úplný zákaz hazardu.

Vyhláška č. 3/2013, kterou se měnila vyhláška č. 2/2011 o zákazu provozování loteriích a jiných podobných her na území města, reagovala na změnu legislativy a zakázala provoz všech loterií. O této skutečnosti město neprodleně informovalo Ministerstvo financí, které začalo postupně zahajovat správní řízení o zrušení povolení provozu se všemi osmi provozovateli IVT na území města.

Takže dnes už by neměl být na území města žádný automat?

Ministerstvo zahájilo správní řízení a provozovatelé se odvolávali a prodlužovali projednání, později většina z nich padala rozklad proti rozhodnutí ministerstva. O rozkladu vydaných rozhodnutí rozhoduje ministr financí. Do té doby nenabývá Rozhodnutí o zrušení povolení provozu IVT právní moci. V říjnu 2014 rozhodl ministr financí v prvním rozkladu a od té doby až do března 2015 ve všech rozkladech ministr financí potvrdil původní Rozhodnutí o zrušení povolení provozu IVT Ministerstva financí. Ta nabývala právní moci postupně dnem doručení účastníkům řízení. Poslední nabylo právní moci dne 12. 03. 2015. K dnešnímu dni tak nesmí být na území Blanska a jeho částí provozován žádný IVT ani VHP.

O kolik město přišlo tím, že zakázalo automaty?

Přínos z provozu hazardu na území města Blanska a jeho částí činil ročně cca 10 mil. Kč. V roce 2014 město získalo 740 tis. Kč z odvodu z loterií a jiných podobných her jako podíl na celostátním výnosu. Tento podíl budeme dostávat stále, dokud jinde budou výherní hrací přístroje. Podíl z výnosu z VHP a obdobných zařízení umístěných na území města činil 8,564 mil. Kč.

Za první čtvrtletí 2015 město obdrželo 211 tis. Kč jako podíl na celostátním výnosu a 1,436 mil. Kč z automatů na území města. Od této chvíle město už dostane jen podíl z celostátního výnosu. Na území města nesmí už být provozovány žádné VHP.

Kdo kontroluje dodržování vyhlášky?

Pravidelné kontroly provádějí pracovníci Městského úřadu Blansko a strážníci městské policie. V rámci kontrol bylo zjištěno podezření na provoz jedné „černé“ neregistrované herny. Toto musí prošetřit Policie České republiky, zda došlo k porušení zákona. Dále bylo zjištěno, že provozovatelé IVT respektují rozhodnutí ministerstva a IVT z provozoven skutečně vymizely. Sice někde jsou zařízení ještě na místě, ale mimo provoz a čekají na odvoz. Objevil se ale nový jev, a to že na jejich místě se začaly objevovat tzv. kvízomaty. K dnešnímu dni evidujeme celkem 43 tzv. kvízomatů umístěných v 8 provozovnách ve městě.

O co se jedná?

Tzv. kvízomat je v podstatě videoloterní terminál doplněný o jednoduché, až primitivní, kvízové otázky. Po jejich zodpovězení může hráč sázet. Hráči v podstatě nepoznají rozdíl. Provozovatelé těchto přístrojů tvrdí, že jejich provoz není regulován legislativou, neboť se dle jejich názoru nejedná o hazard jako takový, a tudíž k jejich provozu nepotřebují povolení Ministerstva financí. Dle názoru Ministerstva financí provozovatelé kvízomatů obcházejí definici hazardu, která stojí na principu, že výhra musí být vždy dána náhodou.

Proč tedy nedojde k jejich odstranění?

Město Blansko se plně ztotožňuje s názorem Ministerstva financí, není však kompetentní k zajištění odstranění těchto tzv. kvízomatů z území města. Proto ve všech případech podalo podnět Specializovanému finančnímu úřadu ke kontrolám ve věci porušení zákona o loteriích a jiných podobných hrách. Nyní je na Specializovaném finančním úřadu, aby věc prošetřil a ve správním řízení dospěl k výsledku.

Hraje se dál, ale město z toho nemá ani korunu. Jaký bude postup města?

Paradoxem je, že jsme zrušili výherní hrací přístroje a výherní terminály ve městě, protože si myslíme, že je to špatná věc, která ničí rodiny apod. a obětovali jsme 8,5 milionu korun. Vedle toho vzniká to samé, jen z toho nebudeme mít ani korunu. My už s tím nic nemůžeme dělat. My jsme zjistili tuto skutečnost, která se nám nelíbí, a předali jsme ji patřičnému orgánu k vyřešení.

Tzv. kvízomaty nejsou pouze záležitostí města Blanska, ale dle informací Ministerstva financí se rozšiřují po celé republice. Je třeba přijmout celorepublikové opatření, které by tomuto nešvaru zabránilo. Pokud by bylo legislativně vše v pořádku, tak jsme neodstranili hazard, ale obrali jsme se jen o peníze. Dle mého názoru musí být hazard regulován plošně ve všech městech a obcích. Ale někdo začít musí.

Postoj zákazu hazardu ve městě tedy držíte?

Hazard je sociální problém, celá koalice podporuje jeho zákaz a bod „zachování zákazu provozování heren ve městě prostřednictvím obecně závazné vyhlášky“ máme také v programovém prohlášení rady. O zrušení vyhlášky aktuálně vůbec neuvažujeme. Naší prioritou je mít zakázaný hazard na území města a o to se budeme dál zasazovat. Třeba právě u Ministerstva financí, které musí tuto situaci nějak vyřešit.

Za rozhovor poděkoval

Stanislav Mrázek

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter