Demolice hotelu Dukla – průběžné informace

18. května 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 15928×

Průběžné informace k plánované demolici hotelu Dukla.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

21. prosince 2015

Dokončená studie ukázala, že je potřeba nechat provést vyztužení stropů podzemní části hotelu, aby unesly zeminu. K částce 4,56 mil. korun s DPH za zbourání hotelu tak přibyla investice ve výši 2,3 mil. korun s DPH za zateplení a zpevnění stropu. Dalších 70 tisíc korun stálo zbourání schodišť. Celkový účet za bourání a navazující práce je nyní na částce cca 6,9 mil. korun. Město počítalo na zbourání s celkem 10 miliony korun.

„Museli jsme se rozhodnout, zda necháme dokončit demolici včetně návozu kačírku a na jaře povrch odstraníme a vyztužíme stropy a navezeme zeminu. Podle odhadů by to vedlo k navýšení nákladů o cca milion korun. Vypsali jsme proto výběrové řízení, byla pozastavena demolice a provedeno vyztužení stropů,“ uvedl místostarosta Jiří Crha.

Vyztužení a zateplení je dnes uděláno z poloviny. Blanenská betonárka má technologickou odstávku. Dokončení vyztužení stropu tak bude provedeno až v novém roce.

Termín dokončení demolice je dle smlouvy do 20. prosince. V pondělí 21. prosince by měly být práce hotové. Pokud nebudou, od pondělí 21.12.2015 bude firmě účtováno penále za zpoždění.


5. prosince 2015

Město představuje finální studii úpravy nově vzniklého prostranství na náměstí Republiky


1. prosince 2015

Práce na demolici hotelu Dukla se protáhnou do půlky prosince

„Stavbu protáhnou některé úpravy plochy, se kterými jsme na začátku demolice nepočítali. Jedná se o jiné zpevnění stropů suterénních prostor hotelu. Dělníci musejí zbourat také betonové schodiště. To jsme původně ve smlouvě neměli," uvedl místostarosta Jiří Crha.

„Je sice nepříjemné, že máme v centru města staveniště, ale díky tomu, že stavební firma nakonec zvolila šetrnější způsob bourání objektu, nás netrápí původně avizovaná prašnost a především hluk. S průběhem demolice hotelu jsme spokojeni a v prodloužení termínu do 14. prosince, který ostatně vzešel spíše z dalších požadavků města, nevidím žádný zásadní problém,” dodal.

demolice hotelu Dukla


20. listopadu 2015

Na mimořádném zasedání rady města v pondělí 16. listopadu byl schválen dodatek ke smlouvě. Ten řeší vícepráce asi za 70.000 Kč na odstranění schodiště, které nebylo zadáno v původním projektu. Došlo k také k prodloužení termínu dokončení demolice na 14. prosinec 2015.

hotel Dukla 20.11.2015


22. října 2015

Aktuální pohled na demolici hotelu.

demolice hotelu 22.10.2015


25. září 2015

Úprava vzniklého prostranství po odstranění budovy hotelu se protáhne do půlky listopadu

Termín předání byl původně stanoven na konec října. V současné době jsou dole kromě nástavby na střeše hotelu i dvě patra. Zhruba dvoutýdenní zpoždění způsobila překládka vysokého napětí. Objekt bude srovnán se zemí do konce října, do 20. listopadu pak budou dokončeny veškeré práce v souvislosti s finální úpravou takto vzniklého prostranství. 

Při srovnání se snímkem níže je možné zaznamenat postup prací. Odstraněním dvou pater budovy se odkryl pohled na radniční věž s hodinami.

Hotel Dukla 25. září 2015


1. září 2015

Demontáž hotelu Dukla se nakonec obejde bez hydraulických nůžek

Firma, která provádí demolici objektu, nabídla městu změnu technologie vlastního bourání. Objekt bude rozebrán panel po panelu pomocí jeřábu. „Z důvodu zamezení nadměrnému hluku a prašnosti ve středu města se vedení města rozhodlo tuto nabídku akceptovat. Je to příznivější řešení zejména pro rezidenty v dotčené oblasti.

K časovému posunu kvůli změně technologie, která je každopádně časově náročnější, by ale dojít nemělo. Možná v rámci jednotlivých etap, ale podstatné je, že se firma zavázala dodržet původní termín předání, tj. do konce měsíce října,“ upřesnil vedoucí odboru KOM Ing. Petr Rizner.

Hotel Dukla

Nový způsob bourání si chválí i starosta města Ivo Polák: „Pokud skutečně dodrží termín, ke kterému se zavázali, jsem velmi příjemně překvapen. Očekával jsem, že to bude podstatně horší, třeba i z hlediska dopravy, zatím však nemám zprávy o tom, že by docházelo k nějakým zásadním problémům.“


21. srpna 2015

Práce na odstranění zchátralého objektu hotelu Dukla se posunuly zhruba o jeden týden. Dle vyjádření Ing. Petra Riznera, vedoucího odboru KOM, se však jedná pouze o dílčí, nijak výrazný časový posun oproti předpokládanému harmonogramu prací. K vlastní demontáži hotelu dojde příští týden.

Těžká technika u hotelu Dukla

dukla

Těžká technika u hotelu Dukla


4. srpna 2015

Občané města Blanska mohou zaznamenat, že kolem hotelu Dukla se dnes začalo stavět oplocení. 


Oplocení hotelu Dukla

Oplocení hotelu Dukla


3. srpna 2015

Práce na demolici hotelu Dukla pokračují podle plánu. V současné době probíhá demontáž veškerého vnitřního zařízení (voda, topení, rozvody, kanalizace, podhledy apod.). Již v průběhu tohoto týdne započnou práce na oplocení objektu, samotné bourání pak bude zahájeno v polovině srpna.

Demolice vnitřního zařízení hotelu Dukla


31. července 2015

Orientační časový harmonogram prací na demolici hotelu:

Odpojení IS + zřízení příjezdové komunikace + pomocných manipulačních ploch 29.-31. týden
Vyklizení objektu před demolicí + odvoz odpadů na skládku, protiprašní opatření 30.-32. týden
Demolice vrchní části objektu hydraulickými nůžkami, odvoz odpadů na recyklaci 33.-39. týden
Zakrytí + konzervace staveniště 39.-43. týden
Demontáž pomocné panelové plochy, návoz zemin, likvidace příjezdové komunikace 43.-44. týden
Uvedení terénu do požadovaného stavu – HTÚ, JTÚ + osetí travní směsí 43.-44. týden
Úklid okolí po demolici, likvidace ZS, předání dokončené stavby 44. týden

2. července 2015

Informace ze setkání s občany v Kině Blansko. Představení firmy, vysoutěžená cena, plánovaný harmonogram prací.


17. června 2015

Vedení města a zástupci dotčených firem seznámí občany s plánovaným průběhem prací při demolici hotelu Dukla. Více v článku Setkání s občany k demolici hotelu Dukla.


15. června 2015

Článek:  Oplocené staveniště kolem Dukly vyroste zhruba v půlce července. Doprava by měla zůstat nedotčena


26. května 2015

Článek: Zájem o demolici objektu hotelu Dukla je poměrně velký. Přihlásilo se devět uchazečů


18. května 2015

Dukla půjde k zemi destruktivní metodou

Na základě závěrů protihlukové analýzy, s přihlédnutím k rychlosti prací a v neposlední řadě především k ceně, byla k demolici hotelu Dukla nakonec zvolena destruktivní metoda. Objekt bude postupně rozstříhán a rozebrán s tím, že demoliční práce budou zahájeny v měsíci červenci. Konkrétní závěry vyplynou až po ukončení výběrového řízení na konci května.

„O případném omezení z hlediska dopravy jako takové se prozatím neuvažuje, z bezpečnostních důvodů však dojde k záboru chodníku a parkoviště,“ uvedl Ing. Petr Rizner, vedoucí odboru KOM. Obyvatelé města a zejména pak lidé, kteří v této lokalitě bydlí, zaznamenají v každém případě určitý diskomfort.

„Hluku a prašnosti se bohužel nevyhneme, předpokládáme, že bude docházet k pravidelnému skrápění v bezprostřední blízkosti objektu, bohužel však nelze počítat se stoprocentním efektem,“ přiznává Rizner.

Hotel Dukla
Ilustrační foto: Foto: S. Mrázek

V současné době je vypracována projektová dokumentace a je vyhlášeno výběrové řízení s tím, že obálky s návrhy jeho účastníků budou otevřeny po 25. květnu. Jakmile bude vedení města znát přesnou technologii a konkrétní časový harmonogram prací, které musí být koordinovány s pracemi na průtahu Blanskem, bude iniciovat setkání s rezidenty, aby měli co nejpřesnější informace.

Demolice Dukly započne v červenci a potrvá zhruba čtyři měsíce. Do konce měsíce října tak bude zrealizována i základní úprava terénu v takovém rozsahu, aby na ni mohla navázat další etapa – tedy úprava takto vzniklého prostranství, která je v současné době předmětem mnoha diskuzí.

„Občané mají četné připomínky k nabízeným dvěma variantám úpravy nám. Republiky (pozn. red.: k umístění většího množství zeleně, k umístění parkourového hřiště apod.). Některé z těchto připomínek jsou nereálné, jiné však nutí k zamyšlení a jsem přesvědčený, že občané mají právo na to, aby se k této problematice mohli dostatečně vyjádřit. Rozhodli jsme se proto uspořádat setkání s veřejností, od kterého očekávám možnost konstruktivního dialogu,“ uvedl starosta Polák. 

red

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter