Jihomoravský kraj schválil významnou dotaci pro Nemocnici Blansko. Otázkou zůstává jak ji čerpat

27. května 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1868×

Vzhledem k tomu, že Nemocnice Blansko je zřizována městem, je oproti jiným institucím tohoto druhu, zřizovaných krajem, ve značné nevýhodě. Podobně je na tom i boskovická nemocnice. Vedení města Blanska proto oslovilo hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška, aby se k tomuto problému vyjádřil.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

„V době, kdy se rozhodovalo o převodu nemocnic a muzeí pod kraj, ve městě Blansku, rozhodnutím tehdejšího přednosty Okresního úřadu, zůstaly tyto instituce pod městem. Existuje zde tudíž určitá nevyváženost, protože subjekty, které jsou zřizovány krajem, mají úplně jiné možnosti v oblasti investic. Město samo by samozřejmě takové částky nikdy nemohlo pokrýt. Považuji tedy za správné tento stav do budoucna řešit,“ uvedl Ivo Polák, starosta města.

Hejtman byl při své poslední návštěvě Blanska tomuto záměru poskytovat každým rokem městským nemocnicím určitou částku, jejíž přesná výše by musela být dojednána v souladu s otázkou nedovolené podpory de minimis, poměrně nakloněn.

„Chtěl jsem, abychom podepsali jakési memorandum, které by kopírovalo volební období na komunální úrovni. Blansko je ostatně součástí sítě Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje, v naší nemocnici proto došlo i k určité redukci lůžek, abychom splnili podmínky zadané pojišťovnami. Krajské zastupitelstvo nakonec schválilo jak Nemocnici Blansko, tak i boskovické nemocnici dotaci ve výši 4 mil. korun.

Jsem tomu samozřejmě velice rád, ale nyní je třeba celou záležitost dotáhnout do konce, získat prostor pro další jednání a především přijít na způsob jak čerpat přiznanou dotaci tak, aby to neodporovalo naší legislativě. Čtyři miliony jsou klíčem k dořešení mnoha investic, nemocnice např. plánuje úpravu příjezdové plochy pro sanitky. Vedení Nemocnice Blansko by tak mělo prostor pro využití svých finančních prostředků na další zlepšování poskytovaných zdravotnických služeb.

Úplně jiná situace by samozřejmě nastala, pokud bychom usilovali o převod nemocnice pod kraj, podobně jak se tomu děje v případě muzea,“ uvažuje Polák. Zastáncem takového řešení však není: „Naše nemocnice skvěle hospodaří. Navíc si nejsem zcela jist, že v případě převodu pod kraj by byl zachován rozsah poskytovaných zdravotnických služeb. Dokážu si představit následný převod služeb do Brna z důvodu jisté racionalizace. Brno je nám sice dostupné, ale rozhodně méně pohodlné. Byl bych velmi nerad, kdyby se podobným rozhodnutím stalo z naší nemocnice něco jako léčebna dlouhodobě nemocných. Věřím proto, že kontinuální podpora ze strany kraje je tím správným řešením.“

Jana Franchi

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter