Pozvání na Noc kostelů 2015

19. května 2015, kultura, přečteno: 2178×

Noc kostelů (29. května 2015) nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Je to noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Letos poprvé se jí zúčastní oba blanenské kostely.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru – a každý si může sám zvolit, do jaké míry se přiblíží. Smyslem je oslovit, nabízet, ale nevnucovat, a tímto způsobem zprostředkovat návštěvníkům pozitivní zkušenost v souvislosti s církví. V atmosféře, kterou Noc kostelů vytváří, mají návštěvníci možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím rozhovoru, hudby, umění, zážitku.

Během Noci kostelů jsou otevřené kostely a nabízené programy pro všechny návštěvníky zdarma. Noc kostelů probíhá ve spolupráci s rakouskou „Lange Nacht der Kirchen“ a je, stejně jako v Rakousku, plánována na pátek 29. května 2015. V loňském roce se do Noci kostelů zapojilo více než 1 350 kostelů ve všech krajích České republiky.

Motto Noci kostelů 2015 je verš Žalmu 139,12: „Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo.“ Noc kostelů je propojena jednotným vizuálním stylem a termínem v České, Slovenské i Rakouské republice.

V Blansku se letos koná ve stejný den 29. května v obou kostelech.

Program Noci kostelů v Husově sboru – dřevěném kostelíku

V Blansku bude i součástí „Husova roku“ a tato skutečnost se promítne i v programu.

17:00 h – Zahájení Noci kostelů
Zvony Cyril s Metodějem a M. J. Hus spolu s farářem a zástupcem Města Blanska přivítají návštěvníky.

17:15 h – Program pro děti
Připravili žáci dramatického oboru ZUŠ Blansko pod vedením učitelky Mgr. Evy Petrželové.

18:00 h – Pokračování programu – ZUŠ Blansko

20:00 h – Čtení z Husových spisů

22:00 h – Meditace s tichou hudbou (písně Taize)

Mezi jednotlivými programy je možná prohlídka s výkladem historie, instalována bude i malá výstavka s tematikou M. J. Husa a historií i současností kostelíku. Přijďte, uvidíte, uslyšíte a načerpáte do své duše klid a pohodu. Srdečně zve rada starších Náboženské obce Církve československé husitské v Blansku.

Program Noci kostelů u sv. Martina

Bohatý a pestrý program zajišťují zejména pedagogové a studenti Soukromé střední gastronomické školy Blansko, obor cestovní ruch, kteří zajišťují i speciální občerstvení a ochutnávky. Téma: Cestou sv. Martina aneb Via sancti Martini na pět způsobů (duchovní, kulturní, historický, turistický, kulinářský).

Vstup, program a ochutnávky zdarma.

PŘEDPROGRAM PRO VŠECHNY (14:00–16:00)

Průběžné konání tří komentovaných prohlídek (každou půlhodinu), výtvarné dílničky, hry a soutěže pro děti, literární koutek pro dospělé. Odpolední kinokavárnička („Salla terrena“ farního dvora nabízí malé venkovní občerstvení a projekci o stezce sv. Martina). Reprodukovaná historická hudba z míst, kde žil sv. Martin, prostor k setkání a odpočinku v renovované farní zahradě.

PODVEČER PRO DĚTI (16:00–19:00)

16:00 Hrajeme si s Martinem – soutěžní videohra o osobnosti světce a svatomartinských tradicích
16:30 O plášti, husách a borovici – kapitolky ze života sv. Martina ve scénce studentů
17:00 Martinské tóny poprvé – hudební produkce souboru MARTINI BAND, tentokrát pro dětské posluchače
17:30 Setkání při mši – tradiční páteční mše svatá pro děti
18:30 Depeše pro štěstí – výroba papírových vlaštovek s poselstvím a jejich pouštění z kůru

MEZIPROGRAM PRO VŠECHNY (19:00–20:00)

Chutě a vůně Via sancti Martini (ochutnávka pokrmů z národních kuchyní zemí, které spojuje kulturní stezka sv. Martina). Večerní kinokavárnička („Salla terrena“ farního dvora nabízí netradičních nápoje ze Svatomartinské medoviny a projekci o turistických zajímavostech podél stezky sv. Martina)

VEČER PRO DOSPĚLÉ (20:00–23:00)

20:00 Martinské tóny podruhé – hudební přivítání večerních návštěvníků souborem MARTINI BAND
20:30 Putování po stopách světce – audiovizuální pásmo o evropské svatomartinské stezce, v jehož rámci studenti přednesou své prezentace s názvy

  • Voják, poustevník, biskup – život sv. Martina
  • První ze svatých novodobého střihu – o Martinově nevšední popularitě
  • Napříč Evropou – jak vznikl projekt a co je jeho cílem
  • Blanenská šlépěj – zapojení našeho kostela do projektu

21:00 Martinské tóny potřetí – nejkrásnější melodie z repertoáru souboru MARTINI BAND v atmosféře chrámového večera
21:30 Posviťme si na oltář – oblíbená část, kdy otec Jiří Kaňa promlouvá při ztemnění kostela
22:00 Martinova místa – obrazová procházka po Via sancti Martini
22:30 Půlhodina ztišení – závěrečné chvíle poklidu, meditační hudby a rozjímání v kostele ozářeném jen plamínky svíček

DOPROVODNÝ PROGRAM (po celou dobu akce)

Průběžné konání komentovaných prohlídek (každou půlhodinu), ochutnávka vín z produkce zemí, které spojuje kulturní stezka sv. Martina, malé multimediální ohlednutí za předchozími Kostelními nocemi u sv. Martina v „Salla terreně“ farního dvora, miniexpozice o sv. Martinovi a Via sancti Martini, nabídka předmětů z dílen Charity Blansko, prezentace pořadatelů a partnerů akce, ankety a kvízy o ceny.

Bistro u sv. Martina (prodej drobného občerstvení, vč. úspěšného svatomartinského punče)

PROHLÍDKOVÉ TRASY

  • prohlídková trasa č. 1: interiér kostela (poslední v 15:30)
  • prohlídková trasa č. 2: věž a vyhlídka (poslední ve 22:30)
  • prohlídková trasa č. 3: exteriér kostela a farní zahrada – pouze v případě příznivého počasí (poslední v 19:00)

U všech tras možnost internetové rezervace.

V případě zájmu o více prohlídkových tras se prosím registrujte na každou trasu a čas zvlášť! Před prohlídkou si včas vyměňte rezervace za vstupenky v infostánku na dvoře fary.

Bližší podrobnosti na www.nockostelu.cz. Farnost současně zve i na Noc kostelů v Adamově v kostele sv. Barbory, kde program pro děti i dospělé zajišťují místní dobrovolníci.

Akce se koná v rámci výročí v roce 2015 – 110 let povýšení Blanska na město a 200 let od úmrtí Karoliny Meineke.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter