Dnes bude projednána dohoda o převodu Muzea Blansko pod kraj

26. května 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1999×

Během posledních třech týdnů Blanenští pracovali na návrhu písemné dohody o spolupráci s Jihomoravským krajem ohledně převodu Muzea Blansko pod kraj. Dokument, ve kterém jsou zakotveny podmínky převodu, bude předmětem jednání dnešní schůzky zástupců města Blanska a Jihomoravského kraje v Brně.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Vlastní požadavky, jež v materiálu uplatňuje město Blansko, nastínil starosta Ivo Polák: „První podmínkou je převod stávajících zaměstnanců k určitému datu pod kraj, druhou je pak skutečnost, že město Blansko bude investovat do nemovitostí, jež budou předmětem zápůjčky Jihomoravskému kraji, každoročně maximálně 100 tisíc korun.

Další důležitou věcí je zachování tradičních akcí organizovaných ve spolupráci muzea s městem, jako je např. Jarmark a Den dětí, Blanenská muzejní noc apod. V neposlední řadě je to však i otázka převodu uměleckých a muzejních sbírek, které se vyjmou z vlastnictví města s tím, že některé předměty jako např. mobiliář města zůstanou i nadále v majetku města. Některé by mohly být v budoucnu použity k dotvoření zamýšlené relaxační zóny na nám. Republiky, to ale bude ještě předmětem dalších jednání,“ doplnil Polák. 

„Zástupci Krajského úřadu Jihomoravského kraje obdrželi náš návrh v dostatečném časovém předstihu tak, aby se k němu mohli dnes vyjádřit. Pokud se nám podaří najít shodu, budeme o finální podobě tohoto dokumentu informovat naše zastupitelstvo na jeho červnovém zasedání. Finální podobu dohody s krajem musí schválit jak Zastupitelstvo města Blanska, tak i krajské zastupitelstvo. Obě zastupitelstva se znovu sejdou v měsíci září, v případě projednání a souhlasu by pak nic nebránilo samotnému podpisu smlouvy o převodu muzea pod kraj,“ věří blanenský starosta.

red

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter