Národní soustava kvalifikací umožní získat osvědčení o profesní kvalifikaci bez zbytečných průtahů

29. června 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1595×

Národní soustava kvalifikací (NSK) je národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jehož řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. NSK je průběžně budovaný, státem podporovaný a občany i zaměstnavateli využitelný registr profesních kvalifikací existujících na pracovním trhu v ČR.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Cílem Národní soustavy kvalifikací je určit a popsat jednotlivé profesní kvalifikace tak, aby byly samostatně uplatnitelné na pracovním trhu v ČR.

Umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli zasednout do školních lavic. Pomůže těm, kteří z nějakého důvodu nedokončili školu a chtějí si doplnit vzdělání. Pomůže také všem, kteří pracují v jiném oboru, než který vystudovali, a potřebují mít doklad o svých znalostech a dovednostech. Pomáhá všem, kdo se vydávají na cestu za lepší prací s cílem získat plnohodnotnou kvalifikací a lepší pracovní uplatnění.

NSK není administrativní komplikací pro občany. Naopak, podporuje možnost prokázat kvalifikaci, pokud to zaměstnavatel bude vyžadovat, a možnost skládat zkoušky pro úplné kvalifikace bez nutnosti absolvovat několikaletou školní přípravu.

Pro podnikatele v oblasti živnostenského podnikání může být NSK cestou k získání živnostenského oprávnění. V souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, nabízí NSK cestu k získání řemeslné živnosti. Po získání určité stanovené skladby profesních kvalifikací získává jejich držitel nárok na živnostenské oprávnění pro odpovídající řemeslnou živnost, aniž by musel skládat závěrečnou zkoušku a mít výuční list. NSK také může být stanovená jako podmínka pro získání živnostenského oprávnění pro vázanou nebo koncesovanou živnost.

Veškeré informace o projektu, přehledy kvalifikací i autorizovaných osob (vzdělávacích zařízení) jsou dostupné na adrese www.narodnikvalifikace.cz.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter