Oplocené staveniště kolem Dukly vyroste zhruba v půlce července. Doprava by měla zůstat nedotčena

12. června 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2240×

V současné době probíhá 15denní zákonná lhůta, ve které se mohou uchazeči výběrového řízení na bourání hotelu Dukla odvolat. Vítěznou firmu budeme znát 26. června. S jejími zástupci a s vedením města se Blanenští budou moci setkat v Kině Blansko, kde proběhne 30. června od 16:30 hodin informativní schůzka ohledně všech úskalí spojených s demolicí objektu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

„Pokud nebudou podány námitky, případně odvolání ze strany účastníků řízení, koncem června podepíšeme smlouvu s vítěznou firmou, přípravné práce by pak měly být zahájeny v týdnu od 13. července oplocením staveniště. Vlastní bourání potrvá asi měsíc a jeho začátek je plánován na polovinu měsíce srpna. Do konce října by pak mělo být staveniště vyklizeno,“ představil plánovaný harmonogram prací spojených s odstraněním objektu Dukly z nám. Republiky Ing. Petr Rizner, vedoucí odboru KOM.

„Provoz dopravy nebude v bezprostředním okolí Dukly nijak omezen, zábor se provede pouze po obvodu staveniště. Zasáhne však část parkoviště před vchodem do budovy, směrem od nám. Svobody pak bude částečně omezen vjezd na horní parkoviště nad hotelem. Obousměrný provoz ale zůstane v tomto místě zachován. Chodců se omezení nijak nedotknou,“ ubezpečuje Rizner.

Hotel Dukla
Příjezd na horní parkoviště k hotelu Dukla bude směrem od nám. Svobody částečně omezen. Ilustrační foto: S. Mrázek

Budova půjde k zemi destruktivní metodou – stříháním železobetonových konstrukcí s jejich následným odvozem. Hluk a prach: s těmito negativními faktory je třeba v centru města v létě počítat, prašnost by mělo alespoň částečně snížit pravidelné skrápění, pomohou i speciální ochranné sítě.

O pravidelné páteční a farmářské trhy však Blanenští nepřijdou. Prodej bude pouze přesunut blíže k budově Městského úřadu na nám. Republiky.

red

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter