Podpora životního prostředí a vícegeneračního soužití patří mezi priority vedení města

9. června 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1483×

Městu Blansku se podařilo získat dva zajímavé dotační tituly vypsané Jihomoravským krajem. Do blanenských mateřských škol bude zavedena enviromentální výchova, v Městském klubu důchodců pak vznikne Klub deskových her.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Příroda je náš kamarád, i já v mateřské škole ji mám rád, takový je název projektu, na který se městu Blansku podařilo získat finanční prostředky v rámci dotací Jihomoravského kraje.

Cíle enviromentálního vzdělávání dětí již v předškolním věku přiblížil místostarosta Jiří Crha: „Do blanenských mateřinek chodí celkem 697 dětí. Spolupráce s ředitelkami školek se nám osvědčila již v minulosti v rámci zavedení sportovních aktivit do pravidelného režimu předškoláků a já pevně věřím, že i v tomto případě se nám podaří dosáhnout velmi dobrých výsledků. Vztah k přírodě a respekt k ní je třeba budovat již v raném věku, rádi bychom proto dali dětem příležitost se aktivně zapojit do péče o životní prostředí formou enviromentální výchovy.“

„Děti se tak budou moci podívat do sběrného dvora a kompostárny ve městě, kde budou poučeny o správném nakládání s odpady. Pomocí pracovních listů si pak vyzkouší v praxi třídění odpadů, vyrobí si předměty z recyklovatelného materiálu apod. Do školek budou dále docházet pracovníci odboru životního prostředí, kteří ve spolupráci s pedagogy dětem přiblíží zábavnou formou základní otázky ochrany přírody. Projekt počítá i s exkurzí do vybraného enviromentálního centra se zooparkem. Na podzim tohoto roku bude vyhlášena výtvarná a tvořivá dílna s prezentací nejzdařilejších výtvarných či prostorových výrobků s enviromentální tematikou,“ shrnul náplň projektu Crha.

Jedná se sice o jednorázový projekt, město však uvítá, pokud budou blanenská předškolní zařízení v tomto trendu pokračovat i nadále. Celkové náklady činí 68 tisíc korun, z toho 54 tisíc hradí Jihomoravský kraj, město se bude podílet částkou ve výši 14 tisíc korun.

Cílovou skupinou druhého dotačního titulu Kdyby mládí vědělo, kdyby stáří mohlo, jsou tentokrát především senioři. Úkolem tohoto projektu je podpora prorodinných aktivit na úrovni obce v souladu s připravovanou koncepcí rodinné politiky města Blanska, která by měla platit od ledna příštího roku.

„V tomto případě se jedná se o zavedení nové inovativní metody v Městském klubu důchodců v Blansku – vytvoření Klubu deskových her pro prarodiče a jejich vnuky či pravnuky, ale především pak i pro osamělé seniory, kteří jsou jinak izolováni od svého okolí. Jde nám zejména o socializaci seniorů a podporu vícegeneračního soužití. V praxi půjde navíc o výbornou příležitost k propojení zkušeností seniorů s bystrostí mladé generace,“ objasnil první místostarosta.

Blanenští tak pořídí díky 30tisícové dotaci z kraje soupravu variabilních stolů a drobnými úpravami vytvoří za tímto účelem dvě menší klubovny. Setkání napříč generacemi za účasti odborného lektora s tréninkem paměti, postřehu a pohybu proběhne minimálně šestkrát po dobu trvání projektu.

Jiří Crha na závěr dodal, že je v zájmu města zařadit tuto aktivitu do hlavní náplně činnosti klubu i po skončení projektu s tím, že pokud se městu nepodaří opět využít podobné dotace z kraje, bude se počítat s tímto výdajem při sestavování rozpočtu na příští rok.

Jana Franchi

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter