Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva – 23. června 2015

17. června 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1378×

5. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 23.06.2015 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu v článku.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

NÁVRH PROGRAMU

 1. Zahájení

 2. Schválení programu 5. zasedání zastupitelstva města

 3. Prodej pozemků

 4. Ostatní záležitosti oddělení Pozemky

 5. Výkupy pozemků

 6. Zveřejnění záměru prodeje a pronájmu průmyslové zóny Blansko

 7. Výkup a finanční příspěvek na IS Těchov – Ing. Brázda

 8. Závěrečný účet města Blansko za rok 2014

 9. Účetní závěrka města Blansko za rok 2014

 10. Smlouva o zápůjčce peněz se smlouvou budoucí kupní ZO ČZS Blansko na nákup „Domu zahrádkářů“

 11. Rozpočtová opatření

 12. Stanovy Dobrovolného svazku obcí „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí – Bc. Charvát Jiří, MSc, MBA

 13. Poskytnutí daru organizaci Oblastní spolek Českého červeného kříže Blansko

 14. Dotace z rozpočtu města na rok 2015 poskytovatelům sociálních služeb

 15. Režim pořizování Změn ÚP Blansko

 16. Návrhy na pořízení Změn ÚP Blansko z let 2012–2015

 17. Vlastní podněty k prověření změn a úprav řešení ÚP Blansko v rámci jeho aktualizace

 18. Příspěvky z rozpočtu města v oblasti zahraničních styků pro rok 2015

 19. Prodej volných bytů

 20. Dražba – podíl id. ½ nemovitosti v ulici Růžová

 21. Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 5/2004 „O udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města Blanska“

 22. Převod zřizovatelských funkcí Muzea Blansko

 23. Dotace z rozpočtu města na rok 2015 v oblasti kultury, zájmové činnosti, sportu a tělovýchovy

 24. Monitorovací zpráva o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu

 25. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města

 26. Interpelace 

Mgr. Ivo Polák
starosta

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter