Příjmy z daní se neplní

22. června 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 3174×

Příjmy z daní jsou významným zdrojem pro financování investičních akcí i běžného chodu města. Tvoří přibližně 62 % celkových příjmů města. Rozpočet daní v letošním roce činí 201 mil. Kč, což je o 5 mil. Kč méně, než město získalo v roce 2014.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Daně vybírají finanční úřady a přerozdělují obcím podle vyhláškou daných koeficientů, které jsou stanoveny v závislosti na počtu obyvatel obce, rozloze obce, počtu žáků, počtu zaměstnanců, apod. Rozdělování daní je poměrně složitý proces a města jsou odkázáni na to, v jaké výši daně od finančních úřadů získají. I ministerstvo financí, z jehož předpokladů město vychází, uznalo, že výběr daní neroste, spíše klesá. Za prvních pět měsíců získalo město o 10 mil. Kč méně než v roce 2014. Tyto finanční prostředky v rozpočtu chybí.

Jaké daně město získává?

Město získává daně tzv. sdílené, kterými se podílí na vybraných daních v celé republice. Tímto způsobem získávají obce z jednotlivých daní od 20,83 % – 23,58 % celostátně vybraných daní. Po přepočtení koeficientem získává město Blansko daně, které jsou včetně procentuálního zastoupení uvedeny v grafu. Největší příjem má město z DPH – 92 mil. Kč, dále pak z daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti – 50 mil. Kč a z daně z příjmu právnických osob – 44 mil. Kč.

podíl daní na rozpočtu obce

Podle místních podmínek získávají obce další podíly na daních, a to na dani z příjmů ze závislé činnosti, tj. od zaměstnanců, kdy 1,5 % vybrané daně náleží obci, kde zaměstnanec pracuje, a dani od podnikatelů, kdy 30 % vybraných daní náleží obci dle místa bydliště podnikatele. Tato daň se v jednotlivých letech snižuje, a to nejen v Blansku, ale i v jiných srovnatelně velkých městech. Důvodem jsou jednak daňové zákony, které umožňují daňové úlevy, ale také změny právní formy podnikatelů, kdy se postupem času z podnikatelů – fyzických osob stávají právnické osoby, nejčastěji společnosti s ručením omezeným. Samostatnou daní je daň z nemovitých věcí, která náleží, za nemovitosti v katastru Blansko, celá městu.

Ze sdílených daní, tj. kdy nezávisí na místě bydliště podnikatele ani sídle firmy, dostává město 186 mil. Kč a k tomu od blanenských podnikatelů a zaměstnanců činí příjem 15 mil. Kč.

Pevně věřím, že město získá rozpočtované příjmy a realizuje veškeré investiční akce na území města.

Ing. Alena Skoupá
vedoucí finančního odboru

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter