Starosta informuje o investičních akcích města

24. června 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1275×

Přehled plánovaných investičních akcí, které budou postupně realizovány v průběhu prázdnin a ve druhé polovině tohoto roku, podal starosta Ivo Polák.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V oblasti dopravní infrastruktury nás čeká oprava části komunikace na Hořicích. V současné době vrcholí příprava projektu, v červenci se uskuteční výběrové řízení a samotná realizace se předpokládá od začátku srpna do poloviny září. V měsících červnu a červenci dojde k propojení chodníků Nad Žlíbkem. Stejně tak proběhne propojení chodníků Nad Čertovkou a Pod Javory. I tato akce je plánována přes prázdniny s předpokládaným ukončením v polovině září. K realizaci chodníků a zpevněných ploch v Lažánkách v souvislosti s rekonstrukcí průtahu pak dojde během července a první poloviny srpna.

Významnou akcí, která změní tvář města, je vytvoření průchodu do zámku se schody mezi restaurací Pohádka a bývalou hasičkou, a tím tak zpřístupnění zámeckého parku a zámku z nám. Svobody a navázání na ul. Rožmitálovu. Tato investiční akce je zatím ve fázi přípravy a po vysoutěžení by měla být zahájena začátkem října.  

Na ulici Sladkovského již byly zahájeny práce na odvlhčení budovy Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy a potrvají do poloviny měsíce srpna.

Koncem června započne v rámci snižování energetické náročnosti objektů v majetku města výměna zdroje vytápění na ZŠ Salmova s ukončením do začátku nového školního roku. Ke konci školního roku došlo k ukončení prací v souvislosti se zateplením budov ZŠ Dvorské a ZŠ Erbenovy.

V oblasti cestovního ruchu a rozvoje cyklostezek v létě odstartuje realizace cyklostezky Blansko-Ráječko s ukončením v polovině října. Dojde tak ke konečnému propojení Blanska a Ráječka pro cyklisty.

Je třeba počítat s tím, že v průběhu letních měsíců budou stále ještě probíhat práce na jedné z největších investičních akcí města II/374 průtah-Blansko s tím, že termín dokončení je stanoven na konec měsíce září.

Neméně důležitou akcí je však i demolice hotelu Dukla vč. jednoduché úpravy prostranství, která započne začátkem července s předpokládaným ukončením na konci měsíce října.

V oblasti komunální údržby jsou na prázdninové měsíce a druhé pololetí plánovány následující akce:

  • zlepšení prostředí v prostoru stadionu na ul. Údolní: vybudování zpevněné plochy a příjezdové komunikace ve výši 1 363 tis. Kč (k 31. červenci)
  • realizace parkoviště pro návštěvníky školy u ZŠ Erbenovy nákladem 151 tis. Kč (do konce měsíce srpna)
  • oprava chodníku ve Sloupečníku ve výši 420 tis. Kč (do 30. září)
  • oprava komunikace na Obůrce a odvodnění nákladem 300 tis. Kč (s termínem dokončení do 30. září)
  • oprava komunikací na ul. Těchovské a K. H. Máchy společně s veřejným osvětlením a přípojkami. V současné době se vyřizuje stavební povolení (s předpokládaným ukončením v měsíci listopadu).

red

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter