Upozornění pro mateřská centra

22. června 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1392×

Jihomoravský kraj připravil Soutěž o nejoblíbenější mateřské centrum v Jihomoravském kraji. Tři vítězná centra si rozdělí částku 45 tis. Kč.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Pro účast v soutěži je třeba, aby se provozovatelé mateřských center zaregistrovali, a to nejpozději do 26. června 2015 na webových stránkách rodinné politiky Jihomoravského kraje: www.rodinnapolitika.cz/soutez-materska-centra. Jednotlivá centra vyplní elektronický formulář a zašlou ho garantovi soutěže.

Veřejnost bude moci elektronicky hlasovat v průběhu července – na www.rodinnapolitika.cz.

Mateřská centra jsou nestátní neziskové organizace nabízející bezpečný veřejný prostor pro rodiny. Podporují mezigenerační soužití a prevenci sociálního vyloučení. Sociální práce mateřských center spočívá na principu svépomocných skupin. Jejich členové vzájemně spolupracují a aktivně se podílí na životě komunity a zlepšování životních podmínek.

Bližší informace o soutěži na webu rodinné politiky JMK.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter