V Lažánkách o tomto víkendu položí nový asfalt. Obec se na dva dny uzavře pro veškerou dopravu

1. června 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2538×

Celá obec Lažánky bude uzavřena od 06.06.2015 (sobota) do 07.06.2015 (neděle) pro veškerý provoz včetně vozidel integrovaného systému. Náhradní termín je následující víkend.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Úplná uzavírka silnice:

Silnice II/379 (Velká Bíteš – Tišnov – Blansko – Vyškov) v km 43,068–45,540, tj. v úseku celém průtahu města Blansko – místní části Lažánky s tímto omezením:

- pro vozidla veškerá vozidla vč. vozidel integrovaného systému

Délka uzavírky: cca 2,472km

Objízdná trasa pro veškerou silniční dopravu: bude vedena po silnici II/379, III/379 44, III/37922 a zpět na silnici II/379, tj. Blansko – Olomučany – Rudice, obousměrně

Délka objížďky: cca 9,3 km

Doba trvání: Termín: od 06.06. 2015 (sobota) do 07.06. 2015 (neděle). Náhradní termín od 13. 06. 2015 (sobota) do 14.06. 2015 (neděle)

Důvod: Pokládka obrusné vrstvy v rámci stavby silnice II/374 Lažánky-průtah.

Pro vozidla integrovaného záchranného systému a vozidel osobní hromadné dopravy nebude průjezd umožněn, za předpokladu:

  1. Po celou dobu trvání uzavírky bude možné vedení autobusů zajišťujících provoz spojů linkové osobní dopravy uzavřeným úsekem silnice po objízdné trase silnic II/379, III/379 44 a III/379 22 v obou směrech.

  2. Bude umožněno otáčení autobusů v dolní části Lažánek a bude osazeno příslušné dopravní značení.

  3. V horní části Lažánek u křižovatky silnic II/379 a III/379 21 budou zřízeny dočasně autobusové zastávky za náhradu dočasně zrušených zastávek v místní části Blanska Lažánky a bude umožněný průjezd křižovatkou ve směru od Vilémovic na Jedovnice.

Karel Vyskočil
úředně oprávněná osoba

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter