ENERGO 2015 – výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech

25. července 2015, tiskové zprávy, přečteno: 1733×

Český statistický úřad organizuje v druhé polovině roku 2015 a začátkem roku 2016 v souladu se zákonem Č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech pod označením ENERGO 2015.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Šetření je realizováno na základě požadavku nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice v platném znění a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti a dalších mezinárodních a národních potřeb.

Hlavním cílem šetření je získat aktuální údaje o spotřebě paliva energií v domácnostech podle účelu použití na konkrétní činnost (na vytápění vnitřních prostor, na chlazení vnitřních prostor, na ohřev vody, vaření, osvětleni a ostatní koncové užití). Výsledky ze šetření najdou široké uplatněni, například se využiji při plánování dalšího směrováni dotační politiky státu v oblasti energetických úspor či ke srovnání spotřeby energie našich domácností s ostatními členskými státy Evropské unie.

Šetření se uskuteční na územ i celé České republiky v přibližně 20 000 domácnostech. Deset tisíc respondentů bude dotázáno v návaznosti na Výběrové šetření pracovních sil. Dalších deset tisíc bytů bude nově vybráno zcela náhodným výběrem z Registru sčítacích obvodů a budov.

Vlastní šetření proběhne v době od 7. července 2015 do 15. ledna 2016 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Jednotkou zjišťování je bytová domácnost, která obvykle bydlí ve vybraném bytě. Výsledky ze šetření budou k dispozici v říjnu 2016.

Pracovníci zapojeni do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření ENERGO 2015 a které jim vydá Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastněni na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.

Prosím, abyste případné dotazy občanů oslovených našimi zaměstnanci zodpověděli ve smyslu tohoto dopisu nebo je odkázali na pracovníka Krajské správy ČSÚ v Brně pověřeného řízením šetření ENERGO 2015 v Jihomoravském kraji – Mgr. Michaela Kolářová, tel. 542 528 233.

Další informace k šetření naleznete na: www.czso.cz/csu/czso/energo-2015.

Ing. Helena Kratochvílová
ředitelka Krajské správy ČSÚ v Brně

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter