Informace o možnosti nájmu bytů zvláštního určení – bezbariérových bytů v Blansku

8. července 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1850×

Město Blansko je vlastníkem bytů zvláštního určení, které jsou upravené pro bydlení zdravotně postižených osob. Tyto byty je možné pronajmout nejen blanenským občanům, ale i občanům s trvalým pobytem v blanenském regionu a také v rámci celé republiky.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Město Blansko disponuje celkem 13 bezbariérovými byty, žádosti o jejich nájem jsou projednávány přes odbor sociálních věcí a dále v Komisi sociální a Radě města Blanska.

Dva byty o velikosti 2+1 jsou na adrese Ant. Dvořáka 4a, 8 bytů o velikosti 1+1 na sídlišti Písečná a 3 byty na Zborovcích na adrese Okružní 1b (1+1 a 2 garsoniéry). Cena nájmu za 1 m2 je 56 Kč + zálohy za energie aj.

Žádosti o nájem bezbariérového bytu se podávají na předepsaném tiskopise na Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Blansku. Příslušný formulář je k dispozici na oddělení sociální pomoci a také ke stažení na www.blansko.cz.

Žádost o nájem bezbariérového bytu může podat občan, který

  1. je zletilý

  2. je svéprávný

  3. bydlí v podmínkách, které jsou vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nevyhovující

  4. nemá nesplněné jakékoliv závazky (zejm. finanční) vůči městu Blansku (tato podmínka se vztahuje i na osoby, které tvoří spolu s žadatelem rodinnou domácnost, zejména – manžel, manželka, partner, partnerka, druh, družka, děti), splnění této podmínky dokládá žadatel písemným prohlášením.

Žádost o nájem do bezbariérového bytu může podat také zákonný zástupce nezletilé osoby bydlící v podmínkách, které jsou vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu nevyhovující.

Podrobnější informace lze získat na Městském úřadu v Blansku, Odboru sociálních věcí, oddělení sociální pomoci, nám. Republiky 1, Blansko – kancelář č. 122, tel. 516 775 244.

Agendu vykonává Mgr. Klára Ševčíková.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter