BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Památné stromy na Blanensku

19. července 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1601×

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, v rámci svého správního obvodu pečuje o památné stromy, kterých k počátku tohoto roku evidoval 77 kusů. Více než polovina, přesně 43 dřevin, náležela do skupiny památných stromů „Alej Lažánky – Jedovnice“. Jednalo se o stromy rostoucí po levé straně silnice ve směru Blansko – Jedovnice, od křižovatky do obce Rudice po kruhový objezd v Jedovnicích.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V lednu 2015 na základě zpracovaného projektu „Regenerace silničních alejí SÚS JMK oblasti Blansko“ zdejší odbor životního prostředí zrušil ochranu 23 kusů památných stromů ve zmíněné aleji, jmenovitě 11 jasanů, 3 javorů a 9 lip, které musely být pokáceny z důvodů velkých defektů kmene, hniloby báze anebo napadení infekcí.

V současné době probíhá v aleji památných stromů zdravotní a bezpečnostní řez dřevin, který provádí odborná arboristická firma způsobilá k péči o dřeviny. V okolí památných stromů dále budou odstraněny keřové porosty a náletové dřeviny. V podzimních měsících bude v souladu s výše uvedeným projektem provedena, v rámci náhradní výsadby za pokácené dřeviny, dosadba 30 kusů lip.

Na podzim letošního roku bude v součinnosti s městysem Jedovnice proveden též zdravotní a bezpečnostní řez ve skupině památných stromů „Lípy u hřbitova v Jedovnici“, která čítá 30 kusů dřevin. Současně bude řešena otázka ochrany těchto dřevin ve vztahu k parkování automobilů u hřbitova.

Ke konci roku 2015 bude mít Odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko spolu s jedovnickou Hrubou lípou a skupiny tří smrků u obce Bukovinka ve své správě celkem 84 kusů památných stromů.

odbor životního prostředí

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.