Ředitelství silnic a dálnic opraví v průběhu letních prázdnin část silnice I/43 mezi Brnem a Kuřimí

5. července 2015, okolní obce, přečteno: 2046×

Ředitelství silnic a dálnic provede během července a srpna opravu silnice I/43 v úseku od ČSPH East Oil po konec čtyřpruhu Česká. Při opětovném zvýšení dopravních intenzit v důsledku návratu z dovolených a na začátku nového školního roku budou již práce dokončeny a úsek zprovozněn v plném rozsahu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Oprava bude realizována odfrézováním tl. 100 mm a pokládkou nového krytu vozovky. V místě poruch bude provedena sanace. Součástí opravy bude také obnova vodorovného dopravního značení a úprava nezpevněných krajnic. Oprava bude provedena za částečné uzavírky (vedení dopravy vždy po jedné polovině směrově děleného čtyřpruhu). V celé délce úseku jsou dostatečné šířkové poměry, a bude tedy zachován provoz v obou směrech.

Dopravní opatření:
Realizace stavby se plánuje ve dvou etapách. Práce budou prováděny v jednom pásu a do druhého pásu bude převedena doprava vždy v uspořádání 2 + 1, a to při zachování dvou jízdních pruhů ve směru od Brna v obou etapách.

Zdůvodnění:
Směr SVITAVY – BRNO: z navazujícího dvoupruhu je dopravní tok automobilů řazen ve směru do Brna vždy v jednom proudu, tudíž nebude docházet k narušení plynulosti dopravy v tomto směru.
Směr BRNO – SVITAVY: doprava bude v obou etapách výstavby vedena vždy ve dvou pruzích, bude snížena rychlost, souběh do jednoho pruhu bude na konci stavby, tj. v místě, kde končí čtyřpruh.

Termín opravy:
1. Etapa 07. 07. 2015 – 02. 08. 2015 realizace směru Kuřim – Brno
2. Etapa 03. 08. 2015 – 31. 08. 2015 realizace směru Brno – Kuřim

Zdroj a bližší informace: Webové stránky Ředitelství silnic a dálnic ČR.

red