BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Demolici hotelu Dukla provede sdružení dvou severomoravských firem

1. července 2015, ostatní, přečteno: 2382×

V průběhu včerejšího podvečera proběhla v Kině Blansko schůzka s blanenskými občany za účasti představitelů města, zástupců sdružení dvou firem, které provede demolici objektu, a manželů Habinových z Ateliéru Habina, autora studie úpravy nově vzniklé volné plochy. Příležitosti osobního setkání využila necelá třicítka blanenských obyvatel.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

O demolici hotelu Dukla projevilo zájem v rámci vypsaného výběrového řízení celkem devět firem.

Minulý týden v pátek vypršela lhůta, do které mohly neúspěšné firmy podat odvolání. Dle vyjádření vedoucího odboru KOM Petra Riznera však této možnosti žádná firma nevyužila.

Město Blansko vyčlenilo ve svém rozpočtu na tuto akci 10 mil. korun. Vítězným subjektem, který městu předložil nejvýhodnější nabídku, se stalo sdružení dvou firem, a to havířovská akciová společnost AWT Rekultivace a Zdeněk Pastva s. r. o. z Ostravy. Společnost, která si říká „Demolice hotelu Dukla“ hotel nakonec zbourá, odveze suť a zapraví nově vzniklou plochu zhruba za 3,5 mil. korun bez DPH.

K podpisu smlouvy dojde buď ještě v průběhu tohoto, nebo během příštího týdne. Podle toho se také bude odvíjet konečný časový harmonogram plnění stavebních prací.

Ředitel pro obchod ze společnosti AWT Rekultivace Roman Hrabec představil způsob, jakým půjde zchátralá Dukla k zemi: „Demolici objektu provedeme pomocí těžké techniky, především hydraulických nůžek velkého rozsahu, dopravní nákladní technika pak zajistí odvoz suti ze staveniště. Naší prioritou je zajistit maximální bezpečnost a všechna v tomto případě nezbytná hygienická opatření. Budeme se snažit především eliminovat prašnost, které se v případě tohoto druhu práce nelze zcela vyhnout. Pokud nenastanou komplikace a nebude nás tlačit čas, budeme pracovat pouze v pracovní dny.“

„Nadcházející tři měsíce nebudou v našem městě zrovna jednoduché, především pak pro občany, kteří bydlí přímo na nám. Republiky. Proto jsme se také jako vedení města rozhodli zaslat všem domácnostem v této oblasti informace o plánovaném harmonogramu prací. Věřím ale, že se to dá zvládnout a že konečný efekt bude stát za to,“ vyjádřil své přesvědčení starosta města Ivo Polák.

Součástí úterního setkání byla také prezentace návrhu úpravy vzniklého prostranství, který zpracovává Ateliér Habina. Architekt Habina zdůraznil, že stěžejní myšlenkou jeho studie je vybudovat klidovou zónu v centru města, místo pro setkávání, které Blanenským nabídne jakýsi koktejl aktivit a lákadel napříč věkovým spektrem.

Setkání s občany v Kině Blansko
Zleva: Jiří Crha, Ivo Polák, Roman Hrabec, Jaromír Roučka a Petr Rizner. Foto: J. Franchi

Přítomným zde však byla představena pouze rozpracovaná verze studie. Jak připomněl první místostarosta Jiří Crha, město vzalo na vědomí věcné a smysluplné připomínky občanů k vítězné variantě, kterou si Blanenští zvolili v rámci hlasování na městských webových stránkách. Jednalo se např. o návrh zařadit do návrhu více zeleně nebo laviček, dořešit bezbariérový přístup apod.

Martin Habina proto také upravil složení parkourových prvků a nově zařadil i prvky nové, které mohou sloužit i jako dětské prolézačky. „Měla by to být širokofunkční záležitost, co se týče problematiky stínu, do návrhu je nyní zařazena i pergola, bezbariérový přístup pak řešíme formou soustavy ramp,“ upřesnil svůj záměr Habina.

„V každém případě tato verze není dosud definitivní a budeme rádi za jakékoli další rozumné připomínky ze strany občanů města, kteří se k této problematice mohou vyjádřit do konce září, než bude blanenské zastupitelstvo schvalovat konečnou verzi návrhu,“ doplnil Ivo Polák. 

Jaromír Roučka pak v závěru připomněl, že navržená studie je pouze dočasným řešením, než se najde silný investor, který by byl ochoten v Blansku v předmětné zóně investovat. „Dosud se takový developer nenašel a každý z nás si může udělat vlastní názor na to, v jakém časovém horizontu by se tak mohlo stát. V úvahu by přicházela výstavba bytů nebo kanceláří, územní plán zde totiž počítá se smíšenou městskou zástavbou.“


Předběžný časový harmonogram prací (v závislosti na podpisu smlouvy):

Odpojení IS + zřízení příjezdové komunikace + pomocných manipulačních ploch 29.-31. týden
Vyklizení objektu před demolicí + odvoz odpadů na skládku, protiprašní opatření 30.-32. týden
Demolice vrchní části objektu hydraulickými nůžkami, odvoz odpadů na recyklaci 33.-39. týden
Zakrytí + konzervace staveniště 39.-43. týden
Demontáž pomocné panelové plochy, návoz zemin, likvidace příjezdové komunikace 43.-44. týden
Uvedení terénu do požadovaného stavu – HTÚ, JTÚ + osetí travní směsí 43.-44. týden
Úklid okolí po demolici, likvidace ZS, předání dokončené stavby 44. týden

Jana Franchi

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918