Upozornění pro provozovatele potravinářských podniků

15. července 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1923×

Odbor obecní živnostenský úřad opakovaně upozorňuje provozovatele potravinářských podniků na povinnost oznamovat zahájení, změny nebo ukončení výkonu předmětu činnosti nejpozději v den, kdy tyto skutečnosti nastaly.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Upozorňujeme podnikatele – provozovatele potravinářských podniků na povinnost oznámit Státní zemědělské a potravinářské inspekci zahájení, změny nebo ukončení výkonu předmětu činnosti nejpozději v den kdy tyto skutečnosti nastaly, viz § 3 písm. i) zákona č. 110/1997 Sb. a čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) 852/2004 o hygieně potravin.

Provozovatelem potravinářského podniku (výrobce, dovozce, obchodník) je fyzická nebo právnická osoba odpovědná za plnění požadavků potravinového práva ve veřejném nebo soukromém podniku, který řídí, ziskovém nebo neziskovém, který vykonává činnost související s jakoukoli fází výroby, zpracování a distribuce potravin.

Např. maloobchodem se rozumí manipulace s potravinami nebo jejich zpracování, skladování, prodej nebo dodávky konečnému spotřebiteli, provozy veřejného stravování, závodní jídelny, restaurace, obchody, distribuční centra supermarketů a velkoobchodní prodejny, držení potravin nebo krmiv za účelem prodeje včetně nabízení k prodeji jakož i prodej, distribuce a další formy převodu jako takové apod.

Podrobnější informace lze nalézt na stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce www.szpi.gov.czvčetně registračního formuláře „Oznámení provozovatele potravinářského podniku o zahájení/ukončení výkonu předmětu činnosti“, pod nabídkou Dokumenty ke stažení.

Vyplněný formulář se zasílá územně příslušnému inspektorátu v místě sídla firmy v listinné podobě nebo způsobem umožňujícím dálkový přenos dat.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter