BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Bejvávalo aneb Za blanenských dávných časů – 6. kolo

21. srpna 2015, historie, přečteno: 1757×

V letošním i roce příštím slaví Blansko hned několik výročí, která se vážou k historii našeho města. Abyste se s historickým Blanskem seznámili ještě lépe, připravili jsme pro vás poznávací soutěž.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V roce 2015 slavíme 110. výročí povýšení Blanska na město (1905) a 200. výročí úmrtí Karoliny Meineke na blanenském zámku (1815), v nadcházejícím roce 2016 to bude k 880. výročí první písemné zmínky o městě v Letopise kanovníka Vyšehradského (1136).

Ve spolupráci s Galerií a antikvariátem Jonáš Blansko jsme pro vás připravili poznávací soutěž. Vaším úkolem je odpovědět na otázky, které se vztahují ke zveřejněnému snímku. Soutěžní snímek uveřejníme vždy jednou za měsíc až do konce roku 2015. 

Ze správných odpovědí vždy vylosujeme výherce, který obdrží věcnou cenu věnovanou městem Blansko nebo Galerií a antikvariátem Jonáš.

V 5. kole soutěže jsme se ptali na: Jaký je současný název školy na pohlednici a kdy byla budova postavena? Správná odpověď na první otázku byla, že se jedná o Gymnázium Blansko a školní budova byla postavena v roce 1897. Obdrželi jsme 10 správných odpovědí.

Losování určilo výherce minulého kola. Stal se jím pan Milan Štěrba z Blanska. Cena v podobě tašky s publikacemi a dalšími předměty věnovanými Galerií a antikvariátem Jonáš, Blanenskou informační kanceláří Blanka a redakcí Zpravodaje města Blanska je pro něho připravena v informační kanceláři.

Napsali jste nám:

Budova byla postavena na ulici Školní, později Leninově, dnes Seifertově nákladem 92.000 korun. Stála na pozemcích knížete Salma. Ve své době byla největší a nejhezčí budovou ve městě. (Milan Sýkora)

Stavbu provedl brněnský stavitel Antonín Tebich. Hned za 2 roky byly přistavěny 2 třídy za 40 tisíc zlatých, v roce 1937–1938 došlo na další přístavbu mateřské a obecní školy, kterou projektovali Roučka – Matula a provedli firmy Krahulec, Matula, Roučka. (Jaroslav Podrabský)

Po vybombardování v roce 1945 byla budova přestavěna a v roce 1947 dokončena v současné podobě. Prvními uživateli byli studenti obchodní školy a žáci obecné školy. (L. Růžička)

Soutěžní otázka 6. kola:

Firma F. & J. Charvát, mydlárna Blansko (výroba mýdla a chemicko-technických výrobků) byla firma staré a nejlepší tradice, založená již před rokem 1840. O kvalitě výrobků firmy svědčí skutečnost, že výbor Obchodní a živnostenské komory v Brně výnosem č. 186 ze dne 3. května 1941 udělil majiteli firmy stříbrnou komorní medaili a čestný diplom za věrnost k zaměstnání předků.

soutěžní snímek

Na které dnešní blanenské ulici sídlila?

Odpovědi se svým jménem a poštovní adresou zasílejte buď na e-mail: zpravodaj@blansko.cz, nebo na adresu redakce: Zpravodaj města Blanska, Hybešova 1, 678 01 Blansko nejpozději do 10. září 2015

Jméno výherce zveřejníme v dalším kole soutěže.

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918