Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Demontáž hotelu Dukla se nakonec obejde bez hydraulických nůžek

1. září 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1721×

Firma, která provádí demolici objektu, nabídla městu změnu technologie vlastního bourání. Objekt bude rozebrán panel po panelu pomocí jeřábu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Z důvodu zamezení nadměrnému hluku a prašnosti ve středu města se vedení města rozhodlo tuto nabídku akceptovat. Je to příznivější řešení zejména pro rezidenty v dotčené oblasti.

K časovému posunu kvůli změně technologie, která je každopádně časově náročnější, by ale dojít nemělo. Možná v rámci jednotlivých etap, ale podstatné je, že se firma zavázala dodržet původní termín předání, tj. do konce měsíce října,“ upřesnil vedoucí odboru KOM Ing. Petr Rizner.

Hotel Dukla

Nový způsob bourání si chválí i starosta města Ivo Polák: „Pokud skutečně dodrží termín, ke kterému se zavázali, jsem velmi příjemně překvapen. Očekával jsem, že to bude podstatně horší, třeba i z hlediska dopravy, zatím však nemám zprávy o tom, že by docházelo k nějakým zásadním problémům.“

red

 

Brzy v Blansku


01.02. 20:00 h, Dělnický dům
Sousedský bál 2019