Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Muzeum Blansko vybuduje v budově zámku nové interaktivní prostory

28. září 2015, kultura, přečteno: 1346×

Muzeum Blansko bude čerpat se souhlasem rady města z vlastního rezervního fondu 200 tisíc korun za účelem vytvoření interaktivního prostoru a úpravu stávajícího zázemí pro vzdělávání a volnočasové poznávání historie. Ředitelka muzea Pavlína Komínková plánuje v nejbližší době přizpůsobit dvě místnosti v přízemí zámku tak, aby se daly využívat pro nově zavedené vzdělávací programy.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Ráda bych zde vytvořila prostory, které budou atraktivní pro všechny návštěvníky zámku. Půjde o multifunkční místnost, která poslouží nejen při organizaci námi nabízených vzdělávacích programů, ale také jako klidová zóna s možností samostatně prozkoumat funkci mnoha zajímavých prvků. V první fázi půjde hlavně o mechanické prvky, do budoucna bych ráda doplnila vybavení místnosti i o prvky multimediální, to je ale otázka dalších let,“ představila svou vizi Pavlína Komínková, ředitelka muzea. 

„Poměrně velká část finančních prostředků z rezervního fondu, které na tuto akci uvolníme, půjde především na studii finální podoby interaktivního prostoru. Ta bude zpracována nejpozději na podzim tohoto roku. Máme docela konkrétní představu, jak by měla místnost vypadat. Nyní je zde závěrečná část expozice archeologie, která by také měla v budoucnu projít úpravami a prostorově by se uskrovnila. Uvolníme tak místo interaktivnímu prostoru, kde by mělo být například archeologické pískoviště. Nezbytný je v této fázi také nákup materiálu pro vzdělávací programy, na výrobu pracovních listů, které byly vytvořeny naší muzejní pedagožkou, úprava kuchyně a souvisejícího zázemí, kde bude probíhat program s tvořivou dílnou o Eduardu Bartelmovi, vynálezci zdravotně nezávadného smaltu, a podobně,“ uvedla Komínková.

Koncepcí Muzea Blansko je nabídnout adekvátní program všem věkovým kategoriím. Organizace přednášek či klasických prohlídek zámku totiž současným návštěvníkům nestačí. Do blanenského muzea míří nejen děti z mateřských či základních škol, ale i školní družiny nebo například středoškoláci se zaměřením na měřicí techniku. Témata vzdělávacích programů muzejní pedagožka volí ve vztahu k regionu a k tomu, co má Muzeum Blansko ve svých fondech. 

Vzdělávací programy Muzea Blansko
V současné době slouží k organizaci vzdělávacích programů multimediální sál. Foto: archiv Muzea Blansko

„V současné době nabízíme zajímavé programy s tvořivou dílnou, s prohlídkami stálých expozic a interaktivních částí. Nechybí ani vzdělávací programy k architektuře nebo programy animační k našim aktuálním výstavám. Nabídka není ale nijak omezena, jsme schopni pružně reagovat na individuální požadavky jednotlivých škol,“ dodala ředitelka muzea, která je hodlá v nejbližší době navštívit a osobně jim nabídnout možnosti mimoškolního vzdělávání.

„Smyslem vzdělávacích programů je dětem přiblížit historii regionu atraktivní formou, která zvyšuje efektivitu porozumění tématu. Nabídka vzdělávacích programů je široká a věřím, že děti a jejich učitelé budou spokojeni a budou se k nám rádi vracet,“ uzavřela Komínková.

Jana Franchi

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918
02.11. 19:00 h, Dělnický dům
Tři muži na špatné adrese