BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

O položení umělé trávy na ASK rozhodne ministerstvo

21. září 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1307×

Město Blansko získalo dotaci ve výši 10 mil. korun včetně DPH na položení umělého koberce na hřišti ASK Blansko. Vedení města jedná s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy o možnosti prodloužení stanovené lhůty. Dodržení zadávacích podmínek dotačního projektu ministerstva je totiž za stávajících podmínek nereálné.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy mělo původně vyhlásit úspěšnost žadatelů o tyto dotační programy v dubnu tohoto roku. Kvůli personálním změnám na ministerstvu se tomu však nestalo, o přidělené dotaci nás informovali až na konci srpna,“ vysvětluje blanenský starosta Ivo Polák. 

Den s Policií ČR 2011
V současné době škvárové hřiště na ASK Blansko slouží především jako plocha k pořádání různých akcí, umístění cirkusového stanu nebo jako parkoviště pro aquapark v letní sezoně. Foto ze Dne s Policií ČR 2011: S. Mrázek

„V našem případě se jedná o investiční akci za 20 mil. korun, proto jsme povinni vypsat výběrové řízení, které má samozřejmě svoje pevně daná pravidla. Jeho výsledky budeme podle stanovené lhůty znát nejdřív na konci října. V zadávacích podmínkách dotačního programu ministerstva ale je, že veškeré náležitosti, včetně informace o zhotoviteli, je třeba zpětně zaslat na ministerstvo do konce září.

Právě tato časová kolize je důvodem mého jednání s ministerstvem ohledně prodloužení výše uvedené lhůty a současně i o prodloužení termínu samotné realizace této významné investiční akce. Vše proto nyní záleží jen na vůli ministerstva,“ objasnil přesný stav věci kolem ASK Blansko Polák.

Jana Franchi

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918