Od nové koncepce podpory sportu a kultury si vedení slibuje větší systematičnost

25. září 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1916×

Zastupitelstvo města Blanska schválilo novou koncepci podpory sportu, kultury a zájmových aktivit pro léta 2016-2023. Do dosavadního způsobu přerozdělování peněz do oblasti sportu a kultury by měly vnést řád a pevně daná pravidla. Praxe pak ukáže, zda bude nutné něco měnit.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

V programovém prohlášení rady města na léta 2014-2018 se Rada Města Blanska zavázala vytvořit koncepci sportu, kultury a zájmových aktivit. Vedení města věří, že tyto dokumenty zajistí spravedlivé a systematické přerozdělování finančních prostředků, které poputují z městské pokladny do sportu nebo do kulturních a zájmových zařízení.

„Nejsem zastáncem stavu, kdy o rozdělování příspěvků rozhodovala úzká skupina lidí v rámci komise. Chyběl systém, mnohdy záleželo spíš na tom, kdo měl silnější lokty a dokázal lépe prosadit svoje zájmy. Nejdřív se hovořilo jen o oblasti sportu, ale nelze opomenout ani kulturu a zájmovou činnost ve městě. Proto byly vytvořeny koncepce dvě s tím, že se nezapomnělo ani na možnost individuálních dotací v rámci rozpočtu. O ty si mohou blanenské subjekty požádat v případě organizace výjimečných akcí, výročí nebo oslav na národní, či mezinárodní úrovni,“ představil úmysl vedení města starosta Ivo Polák.

Blanenský starosta věří, že vytvořením obou koncepcí se podařilo vnést do celého systému přerozdělování řád a jasná pravidla, kterými se budou sportovní a kulturní instituce ve městě nově řídit: „Zastupitelé města byli podrobně seznámeni s obsahem těchto dokumentů s tím, že počítáme s možností, že nastavená pravidla se mohou v průběhu let měnit. Praxe sama ukáže, kde jsou případné slabiny. Příští rok proto bude rokem zkušebním.“

Kompletní znění Koncepce sportu a Koncepce kultury a zájmových aktivit je k dispozici na blanenském webu. Prostřednictvím finančního odboru a odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy proběhne taktéž osvěta ohledně možností čerpání určená všem zainteresovaným zařízením či institucím v Blansku.

O dané problematice již informoval místostarosta Jiří Crha v jednom z předchozích článků.

Jana Franchi

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter