Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva

17. září 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1755×

6. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 22.09.2015 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu...

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

NÁVRH PROGRAMU:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu 6. zasedání zastupitelstva města
 3. Prodej pozemků
 4. Ostatní záležitosti oddělení Pozemky
 5. Výkupy pozemků
 6. Klepačov – lokalita Široké
 7. Bezúplatný převod splaškové kanalizace a vodovodu
 8. Vyúčtování revitalizace – 9. května 16
 9. Odpis pohledávek
 10. Zrušení vyhlášky
 11. Dohoda o uznání závazku
 12. Zrušení příspěvkové organizace Muzeum Blansko a související právní jednání
 13. Změna Statutu fondu údržby
 14. Koncepce podpory sportu a Koncepce podpory kulturní a zájmové činnosti ve městě Blansko na léta 2016–2023
 15. Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2016
 16. Informace o zhodnocování finančních prostředků města za 1. pololetí 2015
 17. Financování dotačních akcí ve 2. pololetí 2015
 18. Rozpočtový výhled Města Blansko na období 2016–2018
 19. Dodatek č. 1 k Smlouvě o úvěru registrační číslo 212/396-07 se SFRB
 20. Rozpočtová opatření
 21. Metodiky pro poskytování dotací subjektům Městem Blansko
 22. Spolufinancování investiční akce „Zateplení Nemocnice Blansko“
 23. Návrh na úpravu směrnice č. 10/2014
 24. Informace o činnosti Svazku VaK
 25. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města
 26. Interpelace
 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter