Trénink paměti pro veřejnost

8. září 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1841×

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Blansku uspořádá v rámci projektu „Kdyby mládí vědělo, kdyby stáří mohlo“ ochutnávku trénování paměti zaměřenou na různé věkové skupiny.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy společně s odborem školství obdržela v letošním roce finanční dotaci v rámci dotačního řízení Jihomoravského kraje zaměřeného na podporu prorodinné politiky v obcích. V rámci této dotace byl dovybaven Městský klub důchodců novým nábytkem a společenskými hrami.

V Poradně se pak v rámci tohoto projektu bude konat „ochutnávka“ trénování paměti zaměřená na různé věkové skupiny.

V úterý 6. října 2015 od 17:00 – 19:00 h proběhne setkání určené rodičům s dětmi ve věku od 7 – 15 let. Zájemci budou rozděleni na skupinku dospělých a skupinku dětí.

V úterý 20. října 2015 a 3. listopadu 2015 vždy od 17:00 – 19:00 h proběhnou setkání pro zájemce ve věku 60+.

Těšit se můžete na příklady procvičování různých druhů paměti, ale také na některé z paměťových technik. Procvičíte si také pozornost, soustředění, rychlost a svoji kreativitu. Obsah lekcí bude přizpůsoben věku a možnostem účastníků. Přijďte si zpříjemnit sychravé podzimní podvečery a udělejte něco pro svou paměť!

Obě setkání se budou konat v prostorách Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Blansku, Sladkovského 2b. Lekce jsou pro účastníky bezplatné. Z důvodu omezené kapacity je nutné se na lekce předem přihlásit buď telefonicky na tel.: 516 413 524 nebo 775 870 667, popř. e-mailem na adrese poradna@blansko.cz.

Podrobné informace o službách Poradny naleznete na www.blansko.cz/poradna.

Logo JmK

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter