Druhou splátku poplatku za komunální odpad 2015 je třeba uhradit do konce října

18. října 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1767×

V současné době probíhá distribuce složenek na platbu poplatku za komunální odpad – druhá část poplatku u vícečlenných rodin (dva a více), včetně případné dlužné částky. Splatnost poplatku je k 31.10.2015. Poplatek je možno uhradit složenkou na poště, bankovním převodem nebo v hotovosti na pokladně v budově MěÚ na náměstí Republiky v přízemí budovy.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Současně připomínáme, že pracoviště pro správu poplatku je již více než rok přemístěno do budovy na náměstí Republiky. Na jednom místě můžete provést jak platbu poplatku v pokladně, tak si vyřídit veškeré záležitosti s poplatkem spojené. Doporučujeme všem občanům zavedení tohoto poplatku do sdruženého inkasa obyvatel (SIPO). Pokud je platba provedena přes SIPO, je bez poplatku za převod peněz.

Dále upozorňujeme občany, že veškeré změny spojené se změnou trvalého pobytu (přistěhování, odstěhování, změna pobytu v rámci města), narozením dítěte, případně úmrtí člena rodiny nemusí hlásit na MěÚ. Systém správy poplatku je propojen s evidencí obyvatel. Je nutné hlásit jen případnou změnu příjmení (vdané ženy), požadavek na připojení dítěte ke společné platbě za rodinu a to zejména v případě, kdy je příjmení dítěte rozdílné od příjmení matky a dále rozdělení rodiny v případě rozvodu, nebo sloučení platby za manžele v případě sňatku, a dalších požadavků na sloučení a rozdělení plateb (přiřazení prarodičů, družky-druha a podobně).

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter