Kdo a jak zajistí správnou kontrolu komínů na zimní období

25. října 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1002×

Městský úřad Blansko, odbor Obecní živnostenský úřad upozorňuje vlastníky a uživatele staveb, bytových i nebytových prostor na povinnosti, vyplývající z nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Toto nařízení vymezuje podmínky, jejichž splněním je podmíněna možnost označit provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Konkrétně musí být splněny následující podmínky:

  • kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína je provedeno způsobem podle tohoto nařízení vlády (§ 2, 3, 5 a 8)

  • kontrola, čištění a revize se provede ve lhůtách podle tohoto nařízení vlády (§ 4,příloha č. 1)

  • při čištění, kontrole nebo revizi nejsou shledány závady

Kontrolu, čištění a revize spalinové cesty smí provádět odborně způsobilé osoby. Osobou odborně způsobilou pro provádění kontrol a čištění spalinové cesty je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, osobou odborně způsobilou pro provádění revizí je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a zároveň revizním technikem komínů, specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů nebo revizním technikem spalinových cest. Po provedení čištění anebo kontroly se vydává písemná zpráva s předepsanými náležitostmi.

Vzhledem k tomu, že mezi poskytovateli těchto služeb se mohou vyskytovat i osoby bez odborné způsobilosti, je vhodné si předem tuto skutečnosti ověřit náhledem do veřejně přístupných rejstříků.

Živnostenský rejstřík je dostupný na stránkách Ministerstva průmyslu ČR na adrese www.rzp.cz, databáze odborně způsobilých osob kominíků-revizních techniků jsou dostupné na internetový stránkách Společenstva kominíků České republiky na adrese www.skcr.cz.

odbor Obecní živnostenský úřad

 

Brzy v Blansku


02.02. 20:00 h, Dělnický dům
Sousedský bál
03.02. 08:00 h, nám. Republiky
Prodej zabijačkových specialit

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.