Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Nemocnice Blansko oslavila 30 let promítáním a koncertem

27. října 2015, ostatní, přečteno: 1911×

Je čtvrtek 22. října. Blanenské kino je zaplněné a před ním stojí velký party stan. Probíhá zde oslava 30 let Nemocnice Blansko, přesněji zprovoznění lůžkového traktu, který byl do užívání předán v listopadu roku 1985.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Účastníky, partnery, vedoucí představitele města a především zaměstnance nemocnice, čekaly filmy o historii nemocnice, o její současné podobě a pořádaných aktivitách pro veřejnost i samotné zaměstnance. V závěru večera, který moderoval Ondra Urban, vystoupili zpěváci Hana Holišová a Robert Jícha. Výše zmíněný stan pak nabídl asi 350 hostům příjemné zázemí pro raut a konverzaci.

Hana Holišová a Robert Jícha

party stan

zahájení

Jaká je vlastně historie Nemocnice Blansko?

Zatímco poliklinika sloužila veřejnosti již od dubna 1968, lůžková část v Blansku chyběla. S rostoucím počtem obyvatel v polovině 70. let se zmenšovala možnost stálého rozšiřování zdravotnických služeb. Prostory budovy polikliniky na Sadové ulici byly plně obsazené. Některá oddělení pracovala mimo prostory polikliniky a lůžková ústavní péče byla zajišťována v nemocnicích Boskovice a Brno. Zvláště pak boskovická nemocnice byla velice přetěžována a kapacita lůžek již nedostačovala.

V letech 1979–1985 tak vzniklo celkem 21 samostatných staveb, které podmiňovaly a umožňovaly provoz nemocničního areálu. V listopadu 1985 pak byl předán dokončený první lůžkový objekt, ve kterém se nacházelo 102 lůžek interního oddělení, 13 lůžek nukleární medicíny, 30 lůžek kožního oddělení, 29 lůžek neurologického oddělení a 32 lůžek plicního oddělení. Celkově bylo  předáno 206 lůžek.

V roce 1988 byla otevřena další nová oddělení blanenské Nemocnice a to oddělení hemodialýzy, nové laboratoře a rentgeny. Do budoucna se připravovala také stavba druhého lůžkového objektu, nebyla však již realizována.

Odborná lékařská péče byla zajišťována většinou lékaři sídlícími přímo v budově blanenské polikliniky. Místo původních 9 lékařů v roce 1951 pracovalo koncem 80. let v Blansku 364 zdravotních pracovníků, z toho 112 lékařů.

Po změně režimu v roce 1989 vývoj blanenské nemocnice určovala transformace zdravotnictví do nových poměrů. Nemocnice se potýkala se špatnými hospodářskými výsledky, což vedlo ke změnám ve vedení organizace.

Otevření hranic směrem na západ znamenalo také rychlejší vstup nových technologií a vyšetřovacích metod. Uveďme například mamograf, gastrofibroskop, bronchoskop nebo gamakameru. Modernizace proběhla postupně na všech odděleních  včetně pracoviště hemodialýzy.

Diagnostické možnosti se významně zvýšily dále otevřením pracoviště s výpočetní tomografií (CT) na radiodiagnostickém oddělení. Zahájení CT diagnostiky výrazně pomohlo ostatním oddělením nemocnice, zvláště neurologické jednotce intenzivní péče při diagnostice a léčbě mozkových příhod.

Vývoj v posledních letech okomentovala současná ředitelka nemocnice Vladimíra Danihelková:

„S vybudováním lůžkové části započala novodobá historie v oblasti zdravotnictví. I když se nepodařilo dostavět konečnou část, kde měla být prováděna chirurgická péče, přesto se podařilo otevřít alespoň jednodenní chirurgickou péči.

Nemocnici vidím jako perspektivního zaměstnavatele a solidního partnera v oblasti zdravotní péče. Získali jsme řadu významných ocenění, provedla se řada investičních akcí a sledujeme současné trendy medicíny. Doplňujeme nové ambulance, kromě jednodenní chirurgie se podařilo ukotvit mamografický screening, pátým rokem jsme na prvním místě v rámci ČR. Máme moderní iktové centrum.

Jsme rádi za velkou podporu ze strany Jihomoravského kraje i Města Blansko, našeho zřizovatele. Slavnostní večer je poděkování jim i zaměstnancům.“

Investice do areálu a rozvoj nemocnice pokračují dál. V současné době je dokončován nový vjezd pro sanitky, byla provedena rekonstrukce lékárny a zanedlouho bude snad vyřešena jedna z největších bolestí nemocnice, a to nedostatek parkovacích míst pro pacienty. Společně s městem vybuduje parkoviště nad lůžkovým traktem.

V plánu je také nové využití pavilonu C, kde vznikne nové logopedické centrum, zateplení budov, rekonstrukce rehabilitace a vytvoření multioborové jednotky intenzivní péče (JIP) sjednocením současné interní a neurologické JIP.

red