Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Rekonstrukce serpentin zvýší komfort příjezdu na Klepačov

22. října 2015, okolní obce, přečteno: 1433×

Vedení města se sešlo se zástupci Občanského aktivu Klepačovský výbor. Toto setkání přineslo konkrétní výsledky, některé opravy v této městské části lze vyřešit ihned v rámci rozpočtu, jiné investice vyžadují propracovanější řešení. Jednou z nich je i rekonstrukce krajské komunikace III. třídy č. 37443.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Při sestavování rozpočtu se zvažují vždy pouze reálné požadavky se stanovením priority. Již v loňském roce jsme proto zařadili do plánu investic rekonstrukci komunikace Na Milíři. Z důvodu odstoupení vítězného uchazeče z výběrového řízení se ale stavba musela odložit na rok 2016 s tím, že v rámci této akce bude rovněž zbudováno parkoviště Na Špici. Stavební práce by měly být zahájeny na jaře příštího roku. 

Po dlouhých jednáních ohledně rekonstrukce klepačovských serpentin se nám podařilo vyjednat opravu této komunikace s Odborem dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Výsledek tohoto jednání je potěšující už proto, že opravy tohoto druhu silnice nepatří mezi prioritní, nespojuje totiž dvě obce, na Klepačově de facto končí. Problémy zde však mají, a to nejen v zimním období, autobusy Městské hromadné dopravy, ale i osobní auta. Na základě naší dohody s krajem město Blansko připraví projektovou dokumentaci a vydá stavební povolení, kraj pak uvolní zhruba 8 milionů korun na samotnou rekonstrukci,“ objasnil blanenský starosta Ivo Polák.

„Dalším požadavkem ze strany Klepačovských, který souvisí s běžným životem místních obyvatel, je návrh pravidelné obnovy umělého povrchu na sportovním hřišti. To se totiž nachází v bezprostřední blízkosti lesa, padající jehličí a jiné nečistoty tak ohrožují bezpečný pohyb po hřišti. Odborná firma provede proto v pravidelných intervalech nezbytné práce, které mimo jiné prodlouží životnost povrchu.

V řešení je taktéž žádost o přistavení kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad. Úkolem Odboru komunální údržby je stanovení odpovídajícího počtu těchto nádob.

Do rozpočtu na příští rok jsme zařadili i umístění dvou kusů laviček a odpadkových košů na přístupové cestě na Klepačov směrem od ČKD Blansko,“ pokračuje ve výčtu Polák.

„Musím ocenit, že Klepačovští aktivně přistupují ke zvelebování svého okolí. Svépomocí například provedou odvlhčení místní kapličky. Město jim poskytne za tímto účelem speciální fólii. Je potěšující, že ani v jiných městských částech nechybí místním chuť a vůle se do něčeho pustit. V Lažánkách například pracují na revitalizaci místního kulturního domu, na Obůrce pak vymění za podpory města okna na Verandě,“ uvedl na závěr starosta Blanska.

Na společné schůzce zazněly mimo jiné i návrhy na řešení problematiky přístupových cest k soukromým pozemkům, které mohou mnohdy podstatně znepříjemnit život vlastníků.

Jana Franchi

 

Brzy v Blansku


01.02. 20:00 h, Dělnický dům
Sousedský bál 2019