Základní školy v Blansku navštěvuje 230 prvňáčků

14. října 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2103×

Ve dnech 3.-4. února 2015 proběhl v Blansku zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2015/16. K 01.09.2015 nastoupilo do blanenských škol celkem 230 nových žáků v jedenácti samostatných třídách. O výsledcích zápisu dětí do 1. tříd informuje Jiří Crha, první místostarosta.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Žáci v 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2015/2016:

Údaj

ZŠ a MŠ

Dvorská

Erbenova

ZŠ T.G.M.

Rodkov.

ZŠ a MŠ Salmova

Salmova

Dol. Lhota

           

Počet dětí u zápisu r. 2015

  • z toho počet dětí, kterým byl povolen odklad v loňském roce

59

5

68

6

73

7

51

10

13

1

Počet dětí s trvalým pobytem v jiné obci

- z toho loňský odklad:

8

1

5

0

5

1

3

1

8

1

Počet dětí mladších 6 let

0

0

2

0

0

Počet dětí cizích stát. příslušníků

5

0

2

2

0

Počet žádostí o odklad

  • z toho dětí s trvalým pobytem v jiné obci

1

1

11

0

6

1

6

1

1

0

Počet žáků, kteří nastoupili do 1. ročníku k 01.09.2015

55

53

66

44

12

Počet tříd 1. roč. k 01.09.2015

3

2

3

2

1

Zahájení školního roku 2015/2016 na ZŠ Dvorské
Jiří Crha letos přivítal prvňáčky na ZŠ Dvorské. Foto: S. Mrázek

„Letos nastoupilo do prvního ročníku základního vzdělávání 230 žáků celkem v jedenácti samostatných třídách. Patrný je poměrně velký nárůst v počtu zapsaných dětí ve srovnání s předchozími léty. Například v loňském roce to bylo 223 prvňáčků, před jedenácti roky pouze 180 žáků. Podle demografických údajů bude tento trend pokračovat ještě zhruba další tři roky, pak se předpokládá opět určitý pokles,“ vysvětluje Crha, který rovněž pohovořil o rozložení dětí na jednotlivých školách: „Rozložení dětí je letos poměrně rovnoměrné. Tři třídy se otevřely v ZŠ T. G. M. a v ZŠ Dvorské, po dvou třídách v ZŠ Erbenově a ZŠ Salmově. ZŠ T. G. M. navštěvuje 66 prvňáčků, 55 dětí ZŠ Dvorskou a 53 žáků ZŠ Erbenovu. Na Základní školu Salmovu se zapsalo sice nejméně dětí, a to 44 společně s 12 dětmi, které docházejí do školy do Dolní Lhoty, ale v tomto případě jde o největší nárůst oproti loňským ročníkům, celkem zde totiž přijalo 64 žádostí. Loni nastoupilo k základnímu vzdělávání na tuto školu pouze 30 dětí.“

Počty dětí, které se dostavily k zápisu nekoresponduje s konečným počtem dětí, které skutečně nastoupí povinnou školní docházku. Rodiče dětí totiž často využívají možnosti žádat o odklad. „Největší rozdíl letos zaznamenali na ZŠ Erbenově. Z celkem 68 zapsaných dětí 1. září nastoupilo jen 53 dětí. Na každé škole je také zhruba pět dětí, které mají trvalý pobyt mimo město Blansko. Nejvíce takových žáků navštěvuje ZŠ Dvorskou, konkrétně je to osm prvňáčků. Zajímavá je však i statistika cizích státních příslušníků, jeden žák vietnamské národnosti a tři mongolské děti navštěvují ZŠ T. G. M. Dva žáci mongolské národnosti jsou i na ZŠ Dvorské společně se dvěma dětmi ze Slovenska, jeden mongolský žák navštěvuje ZŠ Salmovu. Po jednom prvňáčkovi z Ukrajiny je také na ZŠ Dvorské, v ZŠ T. G. M. a v ZŠ Salmově. Vždy se také se zápisem nekryjí spádové obvody jednotlivých škol. Rodiče mají totiž nárok zvolit školu pro své dítě bez ohledu na to, zda spadá do dané oblasti, či nikoliv,“ podotkl první místostarosta, který rovněž zdůraznil, že všechny blanenské základní školy prošly nedávno poměrně rozsáhlou úpravou.

„Město investovalo nemalou částku na zateplení školních budov s využitím až 80% dotace ze Státního fondu životního prostředí. Nový kabát získala nejdříve ZŠ a MŠ Salmova, poté přišly na řadu ZŠ a MŠ Dvorská společně se ZŠ Erbenovou. V budoucnosti nás čeká výměna oken na ZŠ T. G. M.,“ upřesnil na závěr Jiří Crha.

Jana Franchi

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter