Živnostenský zákon přináší změny v oblasti pyrotechniky

7. října 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2467×

Dne 4. září 2015 nabyl účinnosti zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice). Zákon upravuje nově zacházení s pyrotechnickými výrobky a mimo jiné mění i živnostenský zákon.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Zavádí se nová vázaná živnost „Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací“, zrušuje se koncesovaná živnost „Provádění trhacích a ohňostrojných prací“.

Pyrotechnické výrobky se zařazují do těchto kategorií:

  1. zábavní pyrotechnika do kategorie F1, F2, F3 nebo F4

  2. divadelní pyrotechnika do kategorie T1 nebo T2

  3. ostatní pyrotechnické výrobky do kategorie P1 nebo P2

Podle přechodných ustanovení zákona podnikatelé, kterým ke dni účinnosti novely trvalo živnostenské oprávnění k provozování živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, jsou oprávněni provozovat činnosti spočívající v nákupu, prodeji, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 pouze po dobu jednoho roku od účinnosti zákona o pyrotechnice.

Pokud podnikatelé hodlají po uplynutí této lhůty v činnosti pokračovat, jsou povinni nejpozději do 04.09.2016 ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací“ v úplném nebo částečném rozsahu a doložit odbornou způsobilost požadovanou pro provozování uvedené živnosti.

Nakládání s pyrotechnickými výrobky kategorie F1, F2, F3, T1 a P1 spadá i po změně právní úpravy do režimu živnosti volné.

Část činností spadajících do zrušené živnosti „Provádění trhacích a ohňostrojných prací“ přechází do nové vázané živnosti „Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací“ a část do koncesované živnosti „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací“.

Případné podrobnější informace poskytne živnostenský úřad.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter