Aktuální investiční akce ve městě

11. listopadu 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 1728×

Odbor investičního a územního rozvoje MěÚ Blansko informuje o investičních pracích realizovaných během podzimu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

  • Hořice (oprava komunikace) V minulém týdnu byly zahájeny práce na rekonstrukci komunikace Olešná–Hořice. Opravováno bude cca 150 m vozovky nákladem 1,3 mil. Kč. Plánem města je každoročně za 1,5 mil. Kč opravovat tuto vozovku tak, aby došlo ke kompletní rekonstrukci vozovky od Hořic po Olešnou. Tím bude odstraněno ujíždějící podloží těla vozovky a výrazně prodloužen (o desítky let) následný interval rekonstrukcí a nutných oprav.
  • Blansko (průtah) Od 1. listopadu je otevřen průtah městem Blanskem vyjma ulice Nádražní. Totéž bohužel nelze sdělit k rekonstruované části ulice Nádražní, nedokončeným chodníkům, veřejnému osvětlení a veřejné zeleni. Společnost IMOS oznámila ukončení prací k 16.11.2015. V případě této akce jsou zaznamenány případy, bohužel ne ojedinělé, kdy řidiči jezdí popaměti, a nikoli podle značek. Jak jinak si lze vysvětlit situaci, kdy řidič odbočující doleva nestojí v odbočovacím pruhu, ale v pruhu průběžném, čímž znemožní průjezd všem ostatním.

Upozorňujeme a žádáme proto všechny řidiče (než dojde k seznámení se s novými prvky a dopravním řešením na průtahu a rovněž s definitivním ukončením stavebních prací) o zvýšenou pozornost a toleranci. Přece jen je lepší chvíli počkat za „zmatkujícím“ vozem než hodinu vyřizovat škodní událost (o případných dopadem horších událostech ani nemluvě).

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter