Biskupa Zdíka připomene pamětní deska

5. listopadu 2015, kultura, přečteno: 1832×

Součástí letošního vítání sv. Martina bude i slavnostní odhalení pamětní desky olomouckému biskupovi Jindřichu Zdíkovi (1083–1150) u kostela sv. Martina.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Deska bude jednak připomínat tuto významnou osobnost českého raného středověku, ale také její spojení s Blanskem. Záhlaví desky totiž obsahuje citát úvodních slov latinského zápisu v Letopisu Kanovníka vyšehradského k roku 1136 o Zdíkově snaze vystavět v Blansku kostel, která představují nejstarší doloženou zmínku o Blansku vůbec.

Pamětní deska je tvořena bronzovou plaketou s biskupovým portrétem, kterou podle původní předlohy z dómu sv. Václava v Olomouci odlili slévači blanenské slévárny DSB EURO, osazenou do červené žuly, jež má symbolizovat erbovní barvu olomouckých biskupů. Na biskupský znak (tj. stříbrné kužely v červeném poli představující moravská arcijáhenství) odkazují i bílé hroty v levém dolním rohu desky. Deska bude slavnostně požehnána arcibiskupem Graubnerem při nedělní mši 15. listopadu 2015.

Jiří Kučera